EU-flagga

Söka EU-information

Välkommen till Europeiskt dokumentationscentrum (EDC) vid Linnéuniversitetet! EDC-biblioteken samlar och förmedlar EU-dokument samt hjälper studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information. Vår uppgift är också att tillgängliggöra det egna lärosätets Europaforskning.

EDC-samlingen

I EDC-samlingen hittar du både tryckt och elektroniskt material som publiceras av EU och dess olika organ. Materialet går att söka i LIBRIS och i OneSearch.

EDC-samlingen innehåller lagstiftning, förarbeten, domstolsavgöranden, statistik, tidskrifter, böcker, forskningsrapporter och informationsmaterial. Inom Europa finns EDC-samlingar vid ett stort antal universitetsbibliotek – enbart i Sverige vid elva universitets- och högskolebibliotek.
Läs mer om hur du hittar information från EU

Hjälp med informationssökning

Varje EDC-bibliotek har en ansvarig bibliotekarie som kan ge vägledning. Vi hjälper studenter och forskare men också allmänheten att hitta EU-material. EDC-bibliotekarien bedriver också undervisning i hur man söker bland EU-källorna.

Läs mer om hur du hittar information från EU

Hitta rätt i materialet från EU

Lagstiftning

Källan till EU:s lagstiftning är Europeiska unionens officiella tidning (EUT), som även är tillgänglig i fulltext i EUR-Lex. EU:s verksamhet styrs av de fördrag medlemsstaterna har godkänt. Fördragen finns i EUR-Lex och i konsoliderade versioner i bokutgåvor.

Förarbeten

Lagstiftningens förarbeten hittar du i EUR-Lex. Kommissionens lagstiftningsförslag publiceras i serien KOM-dokument. Beslutsprocessen går att följa i databasen PreLex. Europeiska parlamentets dokument finns förutom i EUR-Lex även på parlamentets egen webbplats. Där kan du också läsa mer om aktuella frågor och följa lagstiftningsprocessen. Många äldre förarbeten finns endast i tryckt form. Ditt EDC-bibliotek kan hjälpa dig att leta fram dessa.

Domstolsavgöranden

Avgöranden från Europeiska unionens domstolar publiceras i Rättsfallssamlingen, där respektive domstol har sin egen del. Rättsfallen finns också i EUR-Lex och på webbplatsen CURIA.

Statistik

EU:s statistikorgan Eurostat samlar och sammanställer statistik från de nationella statistikorganen. Eurostats databaser är fritt tillgängliga för allmänheten. Eurostat publicerar även tryckta rapporter som du kan hitta i EDC-samlingarna, bland annat årsboken Europe in figures: Eurostat yearbook.

Databaser

På EDC-biblioteken kan du söka EU-information via Europeiska unionens webbplats, Europa, och i EU:s egna databaser – i de flesta fall fritt tillgängliga. EU-relaterat material finns också i ånga av bibliotekets övriga databaser.

Praktisk information för EU-medborgare

Webbplatsen Ditt Europa ger information om dina rättigheter och möjligheter i EU - t.ex. vad som gäller för resor, studier eller arbete i ett annat EU-land. EU-upplysningen vid Sveriges Riksdag lämnar också EU-fakta.