covid-19, Photo by CDC on Unsplash

Öppna resurser p g a SARS-CoV-2 och Covid-19

Flera förlag och tidskrifter erbjuder nu öppen tillgång till ett urval av artiklar och resurser för att möta svårigheterna på grund av coronaviruset. Även vissa resurser från våra ordinarie leverantörer som vanligtvis kräver inloggning har tillfälligt utökad åtkomst.

Information till studenter och medarbetare på Linnéuniversitetet om coronaviruset och Covid-19.

Corona-specifika öppna resurser

BMJ - Coronavirus (covid-19)

EBSCO Covid-19 Informationsportal

Elsevier - Novel Coronavirus Information Center

Emerald: Free content related to Coronavirus and the management of epidemics

JoVE: Coronavirus Free Access Resource Center

Karger Topic Article Package: COVID-19

The Lancet Covid research centre

McGraw-Hill AccessMedicine COVID-19 Central

New England Journal of Medicine - Coronavirus (Covid-19)

Oxford University Press - Free access to resources on coronavirus and related topics

Taylor & Francis - Coronavirus (COVID-19) reading list

SAGE - Coronavirus (COVID-19) Research

Springer Nature - Coronavirus free resources

Statista COVID-19/Coronavirus Facts and Figures

WHO Global research on coronavirus disease

Wiley - Covid-19: Novel Coronavirus Content Free to Access

Öppna resurser

JSTOR - Free access to public health journals

Project MUSE - free resources during Covid-19

Royal society

Utökade resurser (kräver inloggning)

ARTSTOR

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

IEEE - tillgång till över 400 eLearning-kurser

JoVE - utökad åtkomst till tidskrifter och primärkällor

JSTOR

Svensk mediedatabas (SMDB) - åtkomst på distans för forskare

Utöver dessa öppna resurser har vi även våra ordinarie abonnemang som nås av studenter och anställda på Lnu. Vissa av dessa leverantörer ger också utökad åtkomst men kräver fortfarande inloggning.
Se alla våra databaser

Fler förslag?

Tipsa oss på eresurser@lnu.se

Photo by CDC on Unsplash