bild på böcker

Teoriböcker

I ditt självständiga arbete behöver du både använda dig av samt redovisa din teori eller dina teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp inom det ämnesområde du valt för ditt arbete. Här kommer några tips för att hitta litteratur om teorier och teoretiska utgångspunkter.

Vad finns det för teorier?

För att få en överblick över olika teorier generellt och inom specifika ämnesområden kan du använda dig av uppslagsverk och ordböcker. På webbsidan uppslagsverk och ordböcker finns dels generella och dels ämnesspecifika resurser. Dessa resurser är även användbara källor för att definiera olika teorier och begrepp.

Om du är osäker på vilka teorier som används inom ditt ämne, kan du titta på äldre uppsatser inom området för att få uppslag.

Sök teori i speciellt ämne

Fundera på vad din teori ska handla om eller vilket ämnesområde som du vill undersöka.

Du kan söka efter böcker eller artiklar om olika teorier i OneSearch genom att skriva teor* i sökfältet och kombinera med ditt ämnesområde.

När du skriver teor* får du träff på alla ord som börjar på den ordstammen, till exempel teori, teorier, teoretiker. Vill du få träff på böcker eller artiklar på engelska så sök istället med ordstammen theor*. Det ger dig träff på alla ord som börjar på den ordstammen, till exempel theory, theories, theorist, theoretician.

När du kombinerar teor* med ditt ämne eller intresseområde kan du hitta olika teorier. Skriv till exempel teor* AND ekonom* i sökfältet.

Tecknet * (asterisk) betyder att du trunkerar ett ord, det vill säga att du söker på alla ord som börjar med den angivna ordstammen.

Se en film om trunkering

Att kombinera olika sökord med AND eller OR gör att du antingen utökar eller begränsar din sökning.

Se en film om kombinationssökning

Sök efter en speciell teori eller teoretiker

Du kan också söka efter en speciell teori eller teoretiker. I OneSearch skriver du i sökfältet in namnet på en känd teori, till exempel ”Theory of Evolution” OR evolutionsteorin.

Frastecken “” (citattecken) betyder att de ord du skriver in ska tolkas som en fras och stå i den ordning som du angivit.

Se en film om frassökning

Du kan även söka efter en speciell teoretiker. I OneSearch skriver du i sökfältet in namnet på en känd teoretiker, till exempel Charles Darwin. Här kan det ibland vara användbart att avgränsa till ett speciellt fält, till exempel författarfältet (ofta förkortat AU).

Att söka i ett speciellt fält avgränsar din sökning till just det angivna fältet, vilket gör din sökning snävare.

Se en film om fältsökning