ref

Uppslagsverk och ordböcker

Biblioteket har tillgång till många uppslagsverk och ordböcker. De ger en snabb ämnesöverblick och tips på ord du kan använda för framtida sökningar.

Referenslitteratur på universitetsbiblioteket

Hos oss hittar du bibliografier, lexikon och uppslagsverk i både tryckt och elektronisk form. Vi har såväl allmänna uppslagsverk som lexikon och nyare handböcker inom de flesta ämnesområden.

Gå till din ämnesguide för ett urval av framför allt elektroniska uppslagsverk som behandlar ditt ämne.

Uppslagsverk online - samlingar

Uppslagsverk online - ett ämnesurval