ref

Uppslagsverk och ordböcker

Biblioteket har tillgång till många uppslagsverk och ordböcker. De ger en snabb ämnesöverblick och tips på ord du kan använda för framtida sökningar.

Referenslitteratur på universitetsbiblioteket

Hos oss hittar du bibliografier, lexikon och uppslagsverk i både tryckt och elektronisk form. Vi har såväl allmänna uppslagsverk som lexikon och nyare handböcker inom de flesta ämnesområden.

Gå till våra ämnesguider för ett urval av framför allt elektroniska uppslagsverk som behandlar ditt ämne.

Uppslagsverk online - samlingar

Gale Virtual Reference Library (GVRL)

Portal för e-böcker
Omfattar ca 100 referensverk från Gale Cengage Learning. Titlarna täcker fler än 15 olika ämnesområden inom såväl humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Omfattningen varierar från enbandsverk upp till titlar med ett 10-tal volymer. 

SAGE e-Reference

Portal för e-böcker
Omfattar ca 180 referensverk från SAGE förlag, de flesta inom samhällsvetenskap med tyngdpunkt på psykologi, sociologi, statsvetenskap, utbildning, media och kriminologi. Här återfinns också en del titlar om utvärdering och forskningsmetoder.

Uppslagsverk online - ett ämnesurval