Kompetensutveckling - samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) erbjuder kompetensutveckling inom bland annat idrott och hälsa, organisation, pedagogik och didaktik, politik och samhälle, polisiärt arbete samt social arbete.

Är du till exempel statsvetare, lärare, socionom eller polis och vill fortbilda dig? Eller vill du lära dig mer om personal- och kompetensutveckling eller kanske genusfrågor Sök en kompetensutvecklande kurs.