Studenter utanför universitetsbiblioteket i Växjö

Sök vidareutbildning för yrkesverksamma

Linnéuniversitetet erbjuder ett flertal utbildningar för dig som är yrkesverksam och vill utbilda dig till förskollärare, specialpedagog, speciallärare, barnmorska eller specialistsjuksköterska.

Utbildningarna går att söka på antagning.se från och med den 15 februari. Sista anmälningsdag är den 15 mars.

Du får ditt antagningsbesked redan under våren, vilket förhoppningsvis underlättar din planering av till exempel tjänstledighet. Programstart för våra utbildningar är augusti/september 2024.

Specialistsjuksköterskeprogram

Viktigt vid anmälan

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 3 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning. Ditt antagningsbesked kommer den 19 april.

För dig som är sjuksköterska gäller följande: Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. 

Omställningsstudiestöd

Du vet väl om att du sedan 1 oktober 2022 kan ansöka om omställningsstudiestöd. Ett studiestöd för dig som är mitt i karriären och som vill kompetensutveckla dig.