Student vid dator

Brottsplatsen Linné: Din ingång till kriminologin

Kursen utgör en introduktion till ämnet kriminologi i formen av en MOOC (Massive Open Online Course). Du kommer få veta mer om brottslighet utifrån ett brett akademiskt perspektiv förankrad i aktuella frågor kring vad är brott, hur den brottsligheten kan mätas och studeras samt hur den rapporteras i media.

Under kursens gång får du möjligheten att reflektera över frågor rörande brottslighet och uttrycka dina egna reflektioner i ämnet. Du kommer också få tillgång till ett digitalt material som ger dig inblick i kriminologisk forskning. Brottsplats Linné är en MOOC som kan följas utan att registrera dig som student på Linnéuniversitetet.

Innehåll och mål

Efter att du har läst kursen ska du, i grundläggande form, nå kunskap om vad brottslighet är samt hur den förklaras inom kriminologin. Vidare ska du få kännedom om vad kriminologer kan syssla med och vad som utgör kriminologins forskningsområden. Hur vi tolkar kriminalstatistik och annan information om brott och otrygghet, samt kännedom om hur kriminalpolitiken tar form. Därtill har du möjlighet att prova digitala verktyg för att reflektera över samt diskutera kursens innehåll. Bedömningen att kursmålen uppnås gör du själv.

Kursen är indelad i fem moduler

  • Vad är kriminologi och vad gör kriminologer?
  • Vad är brott och hur mätas det?
  • Hur förklaras brottslighet?
  • Vad är kriminalpolitik?
  • Media, brott och kriminologi 

Varje modul består av material i form av texter samt en eller flera podcasts. Du ges även möjlighet att jobba med och reflektera över materialet i en diskussionstråd, samt quiz där du kan testa dig vad du har lärt dig.

Omfattning och studietakt

Kursen omfattar 5 moduler som sammanlagt beräknas ta cirka 30 timmar. Kursen läser du på egen hand och i din egen takt, deltagande ger inga högskolepoäng och du kommer inte examineras men har möjlighet att få kunskap genom att använda olika digitala verktyg. Kursen lanseras veckovis under mars månad 2021.

Om du blir intresserad av att lära dig mer så kan du studera kriminologi vid Institutionen för polisiärt arbete reda från och med höstterminen 2021. 

Kom igång med kursen

  1. Klicka här för att ansluta dig till kursen.
  2. Välj I'm a student.
  3. Nu öppnas ett nytt fönster. Använd kurskod XCC4PX. Fyll sedan i dina uppgifter innan du bekräftar på knappen Start Learning som tar dig till kursens välkomstsida.