Skog i solljus

Med Linné i skogen

Denna MOOC är tänkt att skapa en ingång till skog och skogsbruk. Du får med dig glimtar av vad skog är, vad den kan användas till och hur vi påverkar och påverkas av skogen.

Under kursen får du möjlighet att reflektera kring din egen uppfattning om och roll i skogen och skogsbranschen. Du får också prova ett antal digitala verktyg för att bygga kunskap. Kursen omfattar fyra moduler och beräknas ta ca 40 timmar.

Mooc-kurser

Kursen Med Linné i skogen är en MOOC, Massive Open Online Course. Det betyder att den är öppen för alla och du kan följa den utan att registrera dig som student hos oss. Fördelen är att du kan testa på studier på egen hand och i din egen takt. Läs mer om MOOC-kurser. 

Innehåll och mål

När du har genomfört kursen ska du kunna förklara grundläggande skogliga begrepp, identifiera de svenska trädslagen och minst 20 andra skogslevande växter. Vidare ska du kunna förklara hur ståndorten påverkar träds tillväxt och skogens egenskaper, ha kännedom om skogens ekosystemtjänster samt redogöra för och diskutera olika aspekter av hur skogen kan bidra till ett hållbart samhälle. Du ska också kunna redogöra för vilka aktörer och intressen som ingår i skogsbranschen. Dessutom ska du ha prövat på flera digitala verktyg för samarbete och kommunikation. Du kommer i hög grad själv få göra bedömningarna av om du har uppnått målen.

Kursen är indelad i fyra moduler:

  • Vad är skog?
  • Skogens nyttor
  • Skogens brukande
  • Skogens roll i samhället - nu och i framtiden

Varje modul består av material i form av text, ljud och filmer, instuderingsuppgifter med möjlighet att jobba med och reflektera över materialet samt flera quiz där du kan testa vad du har lärt dig.

Omfattning och studietakt

Det tar ca 40 timmar totalt att genomföra kursen. För att du ska enklare ska kunna planera din tid finns det tidsangivelser för varje moment som ger en bild av hur lång tid varje moment beräknas ta. Hur lång tid det tar för just dig, beror på hur mycket kunskaper du har med dig sedan tidigare och hur mycket som är helt nytt. Kursens avsikt är inte att ge någon heltäckande introduktion till skogen och skogsbruket, utan är mer av karaktären nedslag.

Kursen kan genomföras både med och utan lärarstöd. Två gånger om året, i maj och november, kommer det att finnas möjlighet att följa den med lärarstöd under fyra veckor. Kursen har då en lärare som genomför till exempel webbinarier, modererar forum och svarar på frågor. Under övrig tid på året kan du följa kursen helt självständigt och i din egen takt.

Kom igång med kursen

Kursen är öppen för alla, dock behöver du registrera dig på kursen för att delta.

Vanliga frågor