äppelblomma

Forskarutbildning i arkeologi

Nyfiken på att forska inom ämnet arkeologi? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

GRASCA – forskarskola i uppdragsarkeologi

GRASCA är en forskarskola i uppdragsarkeologi och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och flera marknadsledande arkeologiföretag. Utbildningen startade i november 2015.

I rösebyggares land

Den 14 juni 2014 försvarade arkeologiämnets första licentiand Michael Dahlin sitt arbete I rösebyggares land - En studie av Misterhults bronsålder. Huvudhandledare var professor Joakim Goldhahn och opponent docent Peter Skoglund, Göteborgs universitet.