äppelblomma

Forskarutbildning i data- och informationsvetenskap

Är du nyfiken på att forska inom området data- och informationsvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander inom ämnena datavetenskap, informatik och medieteknik.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet data- och informationsvetenskap?

Ämnet datavetenskap vid Linnéuniversitetet omfattar en mängd inriktningar inom området. Inom ämnet utvecklas och analyseras begrepp, språk, program, metoder och verktyg för både effektiv storskalig mjukvaruutveckling och datavetenskapliga problem inom specifika tillämpningsområden, ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv.

Informatik är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av informationsteknik i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Dessa relationer studeras empiriskt och bidrar till teoretisk, metodologisk och begreppsmässig kunskapsutveckling. Forskningen karaktäriseras av ambitionen att samspelet människor och informationsteknik studeras med tvärvetenskapliga perspektiv. Beprövade teorier, begrepp och metoder används inom både gamla och nya tillämpningsområden vid studier av arbets- och vardagsliv. Relationer mellan människor och informationsteknik förändras som en konsekvens av teknikutveckling, vilket också har konsekvenser för organisering av arbetsprocesser och människors vardagsliv. Nya metoder utvecklas också och tillämpas för studier av dessa nya fenomen. En forskarutbildning i informatik vid Linnéuniversitet innehåller både empiriska och teoretiska studier. Doktoranden väljer normalt inriktning när studierna påbörjas.

Ämnet medieteknik vid Linnéuniversitetet omfattar en mängd inriktningar inom områden såsom design och utveckling av interaktiva system, webb- och mobilutveckling samt avancerade HCI-tekniker, bara för att nämna några. Inom ämnet utvecklas och analyseras metoder, verktyg och olika tekniska lösningar för både effektiv utveckling, implementering och utvärdering av medietekniska system. Fokus ligger också på aktuella problem inom specifika tillämpningsområden, ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv.

Mer information

  • Läs mer om behörighet och utbildningens innehåll och mål i studieplanen nedan
  • Lediga tjänster på Linnéuniversitetet