allmän illustration

Kurser på forskarnivå vid fakulteten för samhällsvetenskap

Nyfiken på forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen? Vi erbjuder kurser på forskarnivå inom många ämnen och områden.

Linnéuniversitetets forskning och forskarutbildningen inom samhällsvetenskapliga ämnen spänner över många områden. Här finns en sammanställning över de kurser på forskarnivå som ges vid fakulteten för samhällsvetenskap.

Ämnesövergripande kurser

Forskarutbildningskurser i pedagogik

Läs mer om forskarutbildningen i pedagogik.

Forskarutbildningskurser i socialt arbete

Läs mer om forskarutbildningen i socialt arbete.

Forskarutbildningskurser i sociologi

Läs mer om forskarutbildningen i sociologi.

Forskarutbildningskurser i statsvetenskap

Läs mer om forskarutbildningen i statsvetenskap.