äppelblomma

Forskarutbildning i polisvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet polisvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Polisutbildningen i Växjö har sedan starten 2001 aktivt verkat för att stimulera forskning om polisens arbete såväl på Linnéuniversitetet som nationellt. Häri ingår bland annat seminarieverksamhet och en skriftserie. För närvarande finns på Linnéuniversitetet sex doktorander som forskar på poliser och polisarbete.

Forskningsverksamheten vid polisutbildningen består av två forskare: Robert Andersson, lektor i kriminologi, och Cecilia Jonsson, lektor.

Polisutbildningens forskningsverksamhet deltar i det nordiska nätverket för polisforskning bl.a. genom att ge ut ett nordiskt nyhetsbrev för polisforskning och delta i en stor europeiskt longitudinell studie av polisstudenter och poliser.

Polisutbildningen i Växjö anordnade 2007 den första nordiska polisforskningskonferensen.

Projekt vid Linnéuniversitetet som ingår i polisforskningsverksamhetens nätverk:

  • Från polisstudent till verksam polis, formandet av polisens yrkesroll
  • Vilka tas in på polisutbildningen, om polisens rekryteringsprocess
  • Kartläggning av anmälan mot poliser
  • Barn och ungdomars syn på polisen
  • Polisens förhörsmetoder
  • Skrivande i polisers utbildning och yrkesverksamhet
  • Polisens arbete med gängrelaterad kriminalitet
  • Polis, professionaliseringsprocesser och mångfald
  • Polisens historia
  • Polisen i Landskrona