Blommor med stadsmiljö i bakgrunden

Nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten

Ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet och Göteborgs universitet.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har gett fyra universitet i uppdrag att starta en nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten. Forskarskolan är en viktig satsning för långsiktig kunskapsbyggnad inom socialtjänsten. 

Utbildningen ger dig som verksam inom socialtjänsten möjlighet att ta en licentiatexamen inom fyra år. Utbildningen sker på halvfart så att du kan fortsätta ditt vanliga arbete under tiden. Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet, och svara mot behov som finns i praktiken.

Ansök till forskarskolan

Forskarskolans ansökningsperiod för andra omgången har öppnat och är öppen till och med 9 mars 2020. Länk till utlysningen som samordnas av Lunds universitet hittar du här. 

Denna gång prioriteras ansökningar som rör omsorg, äldre och funktionshinder samt angränsande ämnen som t.ex. psykisk ohälsa, men alla med forskningsprojekt som berör socialt arbete är välkomna att söka. Vid antagning till forskarskolans forskarutbildning 2020 startar studierna i samband med att höstterminen drar igång, 31/8-2020.

För att kunna ansöka behöver du vara anställd inom socialtjänsten samt vara behörig för forskarutbildning. Det inkluderar bland annat meriter motsvarande magister- eller masterexamen. Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, det vill säga 25 % av en heltid. Resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren.

FYS - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Forskarskolan vid Linnéuniversitetet

Vid Linnéuniversitetet är flera forskare engagerade i forskarskolan. Torbjörn Forkby är professorer vid institutionen för socialt arbete och har lång erfarenhet av praktiknära forskning och samarbete med praktiken. Sofia Enell och Åsa Söderqvist Forkby är biträdande lektorer i socialt arbete och fungerar som ambassadörer för forskarskolan. De kommer även att stödja både licentiaterna som kommunerna kring forskningsprojektet.

Torbjörn, Åsa och Sofia vill gärna delta i resonemang kring möjliga forskningsprojekt och att utveckla forskningsplaner. Du som arbetsgivare eller potentiell forskarstudent får gärna kontakta någon av dem med frågor och idéer.

Torbjörn Forkby
Professor i socialt arbete
torbjorn.forkby@lnu.se, 0768-72 47 00
 
Åsa Söderqvist Forkby
Biträdande lektor i socialt arbete
asa.soderqvist@lnu.se, 0470-76 72 04
 
Sofia Enell
Biträdande lektor i socialt arbete
sofia.enell@lnu.se, 0470-70 85 70

Aktuellt

Två doktorander antagna vid Linnéuniversitetet under 2019

Av de totalt tio personer som antagits till forskarskolan 2019 finns två nu verksamma vid Linnéuniversitetet. Dessa två är Petra Höglund och Christina Evaldsson. De påbörjade sina studier i september och ska båda bedriva forskningsprojekt inom området barn, unga och familj.