Blommor med stadsmiljö i bakgrunden

Nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten

Ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet och Göteborgs universitet.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har gett fyra universitet i uppdrag att starta en nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten. Forskarskolan är en viktig satsning för långsiktig kunskapsbyggnad inom socialtjänsten. 

Utbildningen ger dig som verksam inom socialtjänsten möjlighet att ta en licentiatexamen inom fyra år. Utbildningen sker på halvfart så att du kan fortsätta ditt vanliga arbete under tiden. Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet, och svara mot behov som finns i praktiken.

Ansök till forskarskolan

Nu är ansökan inför hösten 2019 öppen. Läs mer och ansök via Lunds universitet.
Sista ansökningsdag är 8 april

Första antagningen sker under vårterminen 2019 och utbildningen drar igång 1 september. I första omgången kommer tio personer att antas och utbildningen är inriktad på verksamhetsområdet barn och unga.

För att kunna ansöka behöver du vara anställd inom socialtjänsten samt vara behörig för forskarutbildning. Det inkluderar bland annat meriter motsvarande magister- eller masterexamen. Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, det vill säga 25 % av en heltid. Resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren.

FYS - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Forskarskolan vid Linnéuniversitetet

Vid Linnéuniversitetet är flera forskare engagerade i forskarskolan. Torbjörn Forkby är professorer vid institutionen för socialt arbete och har lång erfarenhet av praktiknära forskning och samarbete med praktiken. Sofia Enell och Åsa Söderqvist Forkby är biträdande lektorer i socialt arbete och fungerar som ambassadörer för forskarskolan. De kommer även att stödja både licentiaterna som kommunerna kring forskningsprojektet.

Torbjörn, Åsa och Sofia vill gärna delta i resonemang kring möjliga forskningsprojekt och att utveckla forskningsplaner. Du som arbetsgivare eller potentiell forskarstudent får gärna kontakta någon av dem med frågor och idéer.

Torbjörn Forkby
Professor i socialt arbete
torbjorn.forkby@lnu.se, 0768-72 47 00
 
Åsa Söderqvist Forkby
Biträdande lektor i socialt arbete
asa.soderqvist@lnu.se, 0470-76 72 04
 
Sofia Enell
Biträdande lektor i socialt arbete
sofia.enell@lnu.se, 0470-70 85 70

Aktuellt

15/2 Forskarskolans informationsmöte

Vill du veta mer om möjligheten till att knyta praktik närmare forskning?

Fredagen den 15/2 kommer vi att berätta mer om detta genom den nya forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten.

Åsa Söderqvist Forkby och Torbjörn Forkby från institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet kommer att berätta hur vi kan bistå er med ansökan och andra frågor som rör forskarskolan.

Växjö 15/2 kl 14.00, hus N rum 3019, Georg Lückligs väg 3.

Mer information på evenemangssidan på Facebook här.