universitetsmiljö

Anmälan och antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig, om behörighet och hur du kan öka dina chanser att komma in på en utbildning samt terminstider och viktiga kontaktuppgifter.

På Antagning.se finns webbanmälan och all information om antagningen. Du hittar också vilka datum som gäller för antagningsprocessen.

Studera.nu har du möjlighet att jämföra utbildningar, universitet och högskolor. I funktionen "Sök och jämför utbildning" kan du få en bild av arbetsmarknaden. Från "Sök och jämför utbildning" kan du ta med dig en utbildning och gå direkt till anmälan på Antagning.se.

Så gör du för att söka

Du anmäler dig till program och kurser på Antagning.se. Här kan du sedan följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och svara på antagningsbesked. Du behöver skicka in nödvändiga betygshandlingar i tid. För att få en snabb bild över vad du behöver göra och när, kolla in Viktiga datum på Antagning.se.

Frågor om antagning: antagning@lnu.se
Andra studiefrågor: studera@lnu.se
Telefon: 0772-28 80 00

Anmälan

Webbanmälan på Antagning.se öppnar den 15 mars för ansökningar till höstterminen och den 15 september för ansökningar till vårterminen.

Istället för webbanmälan

Om du inte kan använda dig av webben för anmälan, kan du anmäla dig via brev till UHR (Universitets- och högskolerådet). Läs mer om hur du går tillväga på Antagning.se

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag för program och kurser med start höstterminen är den 15 april. För studier med start vårterminen är sista anmälningsdagen den 15 oktober. Webbanmälan stänger kl. 24.00 sista anmälningsdag. Om 15 april eller 15 oktober är en lördag, söndag eller helgdag godtas anmälan som inkommit närmast följande vardag. Webbanmälan stänger därmed kl. 24.00 närmast följande vardag.

Sen anmälan

Vissa av våra program och kurser är öppna för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se och där kan du också hitta mer information om hur det går till.

Sökande rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommer in. Om det finns lediga platser på utbildningen efter ordinarie antagning, antas behöriga sökande som har gjort sen anmälan. Du måste alltså vara beredd på att du kan få besked med kort varsel.

Se alla våra program och kurser som är öppna för sen anmälan på Linnéuniversitetet. 

Logga in på Antagning.se med ditt studentkonto

Du som redan är student vid Linnéuniversitetet kan använda ditt studentkonto för att logga in på Antagning.se.

 • Gå till ”Logga in (eller skapa konto)” på förstasidan på Antagning.se.
 • Välj ”Linnéuniversitetet” i rullningslisten "Välj universitet/högskola.
 • Klicka på knappen ”Gå vidare till inloggning”.
 • Logga in med användarnamnet och lösenordet för ditt studentkonto på Linnéuniversitetet. Du kommer sedan direkt tillbaka till Antagning.se.

Behörighet

För att kunna antas till en universitetsutbildning behöver du ha vissa bestämda förkunskaper, som kallas för behörighet. Till vissa utbildningar tillkommer också särskilda behörighetskrav.

För utbildning på grundnivå delas behörigheten in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning. Den består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta.

Det finns även kurser och program på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. Då kan de särskilda behörighetskraven vara kunskaper från kurser i gymnasieskolan och en eller flera högskolekurser, eller andra krav för utbildningen. På samma sätt har utbildning på avancerad nivå en grundläggande behörighet som består av en avslutad examen på högskolenivå, och särskild behörighet på motsvarande sätt som ovan.

Reell kompetens – om du vill begära undantag från behörighet

Reell kompetens är ett sätt att bli behörig om du saknar den formella behörigheten. Den grundar sig på erfarenheter som du har fått efter din gymnasieutbildning eller motsvarande. Det bör därför ha gått ett par år efter avslutad gymnasieutbildning om du ska ansöka om reell kompetens.

Du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har motsvarande behörighet, och om din samlade kompetens är tillräcklig i förhållande till de krav som Linnéuniversitetet och den sökta utbildningen ställer.

Linnéuniversitetet bedömer skolkunskaper och andra kunskaper och erfarenheter. Det kan till exempel vara:

 • Erfarenhet från arbetsliv eller föreningsliv
 • Utlandsstudier eller längre utlandsvistelse
 • Personalutbildning eller andra typer av studier/kurser.

Observera att reell kompetens inte ger förtur till sökt utbildning och du får inte något meritvärde. Om du söker en utbildning på nybörjarnivå och saknar avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet rekommenderar vi att du gör högskoleprovet. Du tillhör då en urvalsgrupp och kan konkurrera om en plats på den utbildning du vill läsa. Är du redan formellt behörig till den utbildning du söker kommer din ansökan om reell kompetens inte att beaktas.

Så här ansöker du

 1. Anmäl dig till de kurser eller program du vill söka senast sista ansökningsdag på www.antagning.se
 2. Läs informationen om Reell kompetens på Antagning.se
 3. Skriv ett personligt brev där du anger vilka kunskaper och erfarenheter som du vill ta med i bedömningen. Beskriv noggrant på vilket sätt du förvärvat din kunskap/kompetens och erfarenhet.
 4. Styrk dina uppgifter så långt som möjligt med tjänstgöringsintyg eller intyg från studier, exempelvis betyg, kursförteckningar/transcript, intyg av dokumenterad erfarenhet från föreningsliv, personalutbildning eller andra typer av erfarenhet. På dokumenten ska det tydligt framgå tidsperiod och omfattning. Alla dokument måste vara vidimerade för att beaktas.
 5. Skicka dina dokument och blanketten till: Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund

Hur ser processen ut fram till beslut?

Antagningen förbereder och beslutar i ärendet. Då behov föreligger inhämtas utlåtande från berörd institution. Beslut anges i antagningsbeskedet.

Om din ansökan om reell kompetens är ofullständig eller inkommer efter sista anmälningsdag kommer den inte att handläggas.

Beslut om behörighet kan överklagas skriftligen till Överklagandenämnden för högskolan. En överklagandehänvisning anges på antagningsbeskedet.

Antagningsbesked

Du får ditt antagningsbesked på Antagning.se. I antagningsbeskeden ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Observera att du efter första urvalet måste svara för att behålla din plats.

Du hittar mer information om antagningsbesked och viktiga datum på Antagning.se. 

Terminstider

Terminerna pågår under följande tider:
Vårterminen 2016: 18 januari 2016–5 juni 2016
Höstterminen 2016: 29 augusti 2016–15 januari 2017

Vårterminen 2017: 16 januari 2017–4 juni 2017
Höstterminen 2017: 28 augusti 2017-14 januari 2018

Vårterminen 2018: 15 januari 2018 -3 juni 2018
Höstterminen 2018: 3 september 2018-20 januari 2019

Vårterminen 2019: 21 januari 2019 - 9 juni 2019
Höstterminen 2019: 2 september 2019 - 19 januari 2020

Vårterminen 2020: 20 januari 2020 - 7 juni 2020
Höstterminen 2020: 31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Vårterminen 2021: 18 januari 2021 – 6 juni 2021
Höstterminen 2021: 30 augusti 2021 – 16 januari 2022

Vårterminen 2022: 17 januari 2022 – 5 juni 2022
Höstterminen 2022: 29 augusti 2022 – 15 januari 2023

Vårterminen 2023: 16 januari 2023 – 4 juni 2023

Nedanstående utbildningar kan ha andra terminstider:

Öka dina möjligheter med högskoleprovet

Högskoleprovet är ett test som mäter de kunskaper som är viktiga för högskolestudier. Om du gör högskoleprovet ökar du dina möjligheter att få en utbildningsplats eftersom du placeras i ytterligare en urvalsgrupp.

Högskoleprovet består av åtta delprov som testar dina kunskaper inom olika områden. Det består av en verbal del som innehåller texter, ord och läsförståelse och en kvantitativ del som innehåller matematiska uppgifter och uppgifter som kräver logiskt och analytiskt tänkande.

Provet arrangeras två gånger om året av samtliga universitet och högskolor. Du behöver inte göra högskoleprovet vid samma universitet eller högskola som du senare tänker studera vid. Du hittar aktuella datum och mer information på Studera.nu.

Anmälan

Anmälan görs på Hogskoleprov.nu och kostar 450 kronor. Anmälan är bindande. Du kan inte få pengarna tillbaka om du väljer att avanmäla dig eller om du inte dyker upp på provdagen.

Öva dig inför provet

Ett bra sätt att förbereda sig är att öva på tidigare högskoleprov, som du hittar på Studera.nu. Här finns även de senaste proven med facit nedladdningsbara i pdf-format.

Ditt resultat överförs automatiskt till UHR och universitet och högskolor och är giltigt fram till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället. Du kan göra provet hur många gånger du vill och det är alltid ditt bästa resultat som räknas.

Kontakta oss 

Antagningsavdelningen har ett övergripande ansvar för att antagningsarbetet följer nationella regler och lagar så att varje enskild sökande ska behandlas korrekt, bland annat ur en rättssäkerhetsaspekt. Vänd dig till oss om du har frågor om behörighet och meritvärdering.

Telefon: 0480-44 60 50
Telefontid: Måndag - Onsdag 10.00-12.00
E-post: antagning@lnu.se
Postadress: Studerandeavdelningen/Antagning, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö

 • Besök Växjö: Infodisken, måndag - torsdag 12.00-14.00 eller enligt överenskommelse. Huvudbyggnaden, Universitetsplatsen 1.
 • Besök Kalmar: Enligt överenskommelse. Falken Nygatan 18B, bottenplan.

Har du frågor om reservantagning, registrering, upprop, schema eller kursinnehåll ska du vända dig till den fakultet på Linnéuniversitetet som din utbildning hör till.