Branschdag Sjö

Jobb och karriär

Att knyta kontakter med arbetslivet under tiden du studerar, ger dig värdefulla erfarenheter och nätverk som du har nytta av i framtiden. Under ett läsår ordnar universitetet flera olika aktiviteter där du får möta representanter från arbetslivet som du utbildar dig för.

 

Aktiviteter som anordnas är:

Arbetsmarknadsdagar
Arbetsplatsbesök
Gästföreläsningar
Novischmässor
Entreprenörsdagar
Verksamhetsförlagd praktik
Juniorledarskapsakademin
Några exempel är Sjöfartshögskolans branschdagar, Amår och Linnécupen.

Mycareer - din väg till jobb

Mycareer är Linnéuniversitetets karriärportal för dig som vill hålla koll på arbetsmarknaden. Här kan du på ett enkelt sätt:

  • Söka exjobb
  • Söka nationella/internationella praktikplatser
  • Söka jobb

Gå med i MyCareer och lägg in ditt CV.

Karriärvägledning - Lnu Karriär

Behöver du hjälp med att planera din karriär? Karriärvägledningen, Lnu Karriär, vid Linnéuniversitetet finns som stöd när du funderar på hur din utbildning, dina erfarenheter och personliga meriter ska sammanfattas och bli en slagkraftig jobbansökan.

Karriärvägledningen anordnar olika aktiviteter under året. Exempelvis:

  • Karriärkurs
  • Ditt personliga varumärke
  • CV-föreläsningar och CV-granskning
  • Café Karriär och Career talks

Läs mer om karriärvägledningen och deras aktiviteter under fliken Karriärvägledning.

 

Studenter runt ett bord