Kajenquiz 2022

Vad ser du från den stora bildateljén (Ra3137) om du tittar ut genom fönstret?
Vad står det i versaler på asfalten utanför Stella?
Hur många träd finns det vid Starbucks i Radix?
Vad kostar en ”Studentens” på Zegel?
Det finns något på golvet vid optikerprogrammets klinik, vad?

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.