seminarie

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kompetensutveckling av yrkesverksamma är en viktig och naturlig uppgift för Linnéuniversitetet. När du söker fortbildning eller vidareutbildning för dina anställda eller när du som individ vill utveckla din egen kompetens så kan vi hjälpa er.

Det kan kallas kompetensutveckling eller vidareutbildning. Vissa kan kalla det personalutveckling, inspiration, förändringsarbete eller omställning. Vi kallar det för uppdragsutbildning och högskoleutbildning. Uppdragsutbildning är en form av vidareutbildning som ett företag eller organisation beställer för sina anställda. En kompetensutvecklande högskoleutbildning kan vara en öppen kurs där en enskild individ kan söka in.

Du kan läsa mer om olika alternativ inom uppdragsutbildning och högskolekurser som är öppna för yrkesverksamma inom våra profilområden!

Våra profilområden

Varje år erbjuder vi tusentals kurser. För att du som samhällsaktör och intressent ska få en möjlig väg in till vår omfångsrika kunskapsbank, har vi samlat våra ämnen i ett antal profilområden.

Mer om uppdragsutbildning

När ett företag eller organisation behöver utveckla sina anställdas kompetens och beställer en uppdragsutbildning så står deras behov i fokus. Formen på en uppdragsutbildning varierar efter vilken kompetens som ni behöver och hur ni vill genomföra utbildningen. Några exempel på hur en uppdragsutbildning kan utformas är:

  • skräddarsydda lösningar baserat på era behov och utmaningar.
  • utbildning enligt någon av våra existerande kurser fast företagsanpassat.
  • samläsning med studenter i den reguljära utbildningen, på plats hos oss eller utbildning vid er organisation.

Möjligheterna är många! Vill ni som företag eller organisation kompetensutvecklas så är ni välkomna att kontakta oss så tar vi dialogen vidare för att hitta en utbildning som passar just er. Ni hittar även exempel på färdiga utbildningspaket på våra olika profilområden.

Mer om högskolekurser

När du som individ vill kompetensutveckla eller vidareutbilda dig så har vi ett stort utbud av öppna kurser inom många olika områden. Du hittar kurser riktade mot yrkesverksamma inom våra profilområden och du kan också söka bland alla våra kurser här. När du hittat en kurs som är intressant för dig och du uppfyller förkunskapskraven kan du söka in på kursen. Du får sedan besked om du blivit antagen och kan börja dina studier, på heltid, halvfart eller kvartsfart. På distans eller vid Linnéuniversitetet. Helt enkelt på det sätt som passar dig. Vill du få nyheter om våra erbjudanden inom bland annat kompetensutveckling? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Linnéuniversitetets nationella uppdragsutbildningar

I rutan finner du exempel på nationella uppdragsutbildningar som Linnéuniversitetet ansvarar för på en mer övergripande och generell basis. Inom universitetet finns, förutom dessa, en stor mängd andra områden, ämnen och exempel på kompetensutveckling.

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom samverkan i allmänhet, och uppdragsutbildning och kompetensutveckling i synnerhet på Linnéuniversitetet?

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt nyhetsbrev till dig. 

Anmälan till nyhetsbrevet