seminarie

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kompetensutveckling av yrkesverksamma är en viktig och naturlig uppgift för Linnéuniversitetet. När du söker fortbildning eller vidareutbildning för dina anställda eller när du som individ vill utveckla din egen kompetens så kan vi hjälpa er.

Det kan kallas kompetensutveckling eller vidareutbildning. Vissa kan kalla det personalutveckling, inspiration, förändringsarbete eller omställning. Vi kallar det för uppdragsutbildning och högskoleutbildning. Uppdragsutbildning är en form av vidareutbildning som ett företag eller organisation beställer för sina anställda. En kompetensutvecklande högskoleutbildning kan vara en öppen kurs där en enskild individ kan söka in.

Du kan läsa mer om olika alternativ inom uppdragsutbildning och högskolekurser som är öppna för yrkesverksamma inom våra profilområden!

Våra profilområden

Varje år erbjuder vi tusentals kurser. För att du som samhällsaktör och intressent ska få en möjlig väg in till vår omfångsrika kunskapsbank, har vi samlat våra ämnen i ett antal profilområden.

Linnéuniversitetets nationella uppdragsutbildningar

I rutan finner du exempel på nationella uppdragsutbildningar som Linnéuniversitetet ansvarar för på en mer övergripande och generell basis. Inom universitetet finns, förutom dessa, en stor mängd andra områden, ämnen och exempel på kompetensutveckling.

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom samverkan i allmänhet, och uppdragsutbildning och kompetensutveckling i synnerhet på Linnéuniversitetet?

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi vårt nyhetsbrev till dig.