Fält av solrosor

Kompetensutveckling inom bygg, energi och miljö

Miljö, klimat och hållbarhet är några av samhällets stora utmaningar där Linnéuniversitets experter kan bidra till lösningar och kompetensutveckling. Nya tekniska lösningar och system kräver ny kunskap och nya beteenden, det gäller såväl för industrisektorn som för offentlig sektor och oss som privatpersoner.

En uthållig energiförsörjning bygger på en mångfald av tekniker: solvärmepaneler, solceller, vindkraftverk och vattenkraftverk. Våg- och tidvattenkraft kommer – likaväl som bioraffinaderier, geotermisk energi och värmepumpar – att ha en väsentlig betydelse.

Linnéuniversitetet arbetar över ämnesgränserna för att bidra i kunskapsutvecklingen – oavsett om det gäller att utveckla material, styrsystem, produkter och tjänster eller arbetsprocesser.

Aktuellt:

Energisamordnare 7,5hp hösten 2022

Kursen är utvecklad i samarbete med Goda Hus och är förlagd till Linnéuniversitetet, campus Växjö. Kursen består av fyra stycken tvådagarsträffar och du bör avsätta ungefär 25% arbetstid till detta under hösten.

  • Introduktion till Energisamordnarens roll, september
  • Byggnadens utformning, oktober
  • Värmesystem och ventilation i byggnader, november
  • Elförsörjning och mätning, december

Du ansöker på antagning.nu innan den 19 april 2022, ansökan öppnar den 15 mars. Det finns tre möjliga kurser där du väljer den som bäst passar dina förkunskapskrav. Kurserna samläses men har olika inlämningsuppgifter.

Högskolekurser

4BT13U Energisamordnare uppdragsutbildning 7,5 högskolepoäng

Den här kursen kan även läsas som uppdragsutbildning där arbetsgivaren står för kurskostnaden. Är ni intresserade av den lösningen kontakta kursansvarig Katarina Rupar Gadd katarina.rupar-gadd@lnu.se eller Jan Novak jan.novak@lnu.se.

Skräddarsydd utbildning

Vi kan självklart skräddarsy en utbildning utifrån era behov. Utbildningen blir då specialutformad för just er och vi genomför den på ett sätt som passar er verksamhet. Det kan vara allt från en enstaka föreläsning till ett flerårigt program. Detta kallas för uppdragsutbildning och är något som beställs och bekostas av er som arbetsgivare.

När vi skräddarsyr en utbildning strävar vi alltid efter att den ska skapa värde för din organisation, ge konkreta resultat och varaktiga förbättringar. Vi erbjuder en bredd av kunskap och olika kompetenser som kan kombineras på en mängd olika sätt för att möta just era behov.

Bäst resultat når vi när du som arbetsgivare gjort en kompetensanalys som är kopplad till er vision och era mål. Med en sådan analys som grund kan vi tillsammans utveckla utbildningen för att matcha kompetensbehovet.

Ett flexibelt upplägg

En utbildning kan bestå av olika aktiviteter, exempelvis enstaka föreläsningar, kurser, webbinarier eller inspelade föreläsningar med material för gruppdiskussioner. Den kan också vara upplagd som ett flerårigt program.
 
Utbildningen kan ges på arbetsplatsen, på distans, som internat eller en kombination. Eller så väljer ni att komma till oss på våra campus i Växjö eller Kalmar. Det kommer vi överens om tillsammans.

Du som arbetsgivare bestämmer om utbildningen ska ge deltagarna akademiska meritpoäng (högskolepoäng) eller bara ett intyg.

Vill du veta mer?

Har du som företagare, arbetsgivare, arbetsförmedlare eller branschorganisation frågor? Eller är du intresserad av att skräddarsy en utbildning? Kontakta oss så berättar vi mer. Du hittar kontaktuppgifter här på sidan.