En man i en designverkstad skissar på ett papper som finns på ett bord.

Kompetensutveckling inom design, innovation och produktion

Vi utbildar i designprocessens metodik, lika gärna som att vi leder design- och förändringsprocesser. Sveriges senaste strategi för nyindustrialisering, Smart industri, fäster stor uppmärksamhet kring design, innovation, problemlösning och digitalisering.

Design påverkar vår vardag, vår livskvalitet och är en naturlig del av problemlösning – i stort som smått.

Att i sitt innovationsarbete balansera de olika delarna i sin egen process med avseende på design/produktutveckling, funktion/material, hållbarhet och produktionens förutsättningar är en del av designprocessen. Vi ser design som förändringspotential, oavsett om det handlar om att utveckla och förädla produkter, tjänster, processer, beteenden eller attityder.

Skräddarsydd utbildning

I skräddarsydd utbildning riktar vi oss till företag, organisationer och offentlig sektor som söker kompetensutveckling för sin personal. Det är uppdragsgivarens (företagets/organisationens) behov som är i fokus.

Vår uppgiftär att

  • utveckla och anpassa utbildningen för att möta organisationens eller företagets behov och utmaningar och genomföra utbildningen på sätt som passar verksamheten.

Bäst resultat når vi när du som arbetsgivare gjort en kompetensanalys som kopplar till era mål och visioner. Med en analys som grund kan vi tillsammans med dig som arbetsgivare utveckla utbildningen för att matcha kompetensbehovet.
 
Olika utbildningsaktiviteter:
En utbildning kan bestå av olika aktiviteter, exempelvis enstaka föreläsningar, kurser, webbinarier eller inspelade föreläsningar med material för gruppdiskussioner. Den kan också vara upplagd som ett flerårigt program.
 
Plats och akademiska meritpoäng
En skräddarsydd utbildning kan ges nästan var som helst. Vi kan genomföra den på arbetsplatsen, på distans, som internat eller en kombination. Eller så väljer ni att komma till oss på våra campus i Växjö eller Kalmar. Det kommer vi överens om tillsammans.
Du som uppdragsgivare avgör om utbildningen ska ge deltagarna akademiska meritpoäng eller enbart ge ett intyg.

Mål och syfte
När vi skräddarsyr en utbildning strävar vi alltid efter att den ska skapa värde för din organisation, ge konkreta resultat och varaktiga förbättringar. Vi erbjuder en bredd av kunskap och olika kompetenser som kan kombineras på en mängd olika sätt och vi ser gärna att du drar nytta av den. 

Har du som företagare, arbetsgivare, arbetsförmedlare eller branschorganisation frågor eller intresserad av att skräddarsy en utbildning är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.