Barn som räcker upp handen

Hur förbättrar vi kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn och unga?

Välkommen till en spännande och digital seminarieserie! Tre fredagar i november erbjuds du tillfälle att prata om boende/beredskap, skola och hälsa och mottagande av ensamkommande barn och unga.

Dessa teman bygger på ensamkommande barn och ungas erfarenheter, önskningar och behov samt utmaningar som lyfts av kommunerna i länen och de delar av civilsamhället som är engagerade inom området.

Hur förbättrar vi kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn och unga? Hur säkerställer vi barnets rättigheter och barnets bästa i mottagandet?

Vid seminarierna kommer forskare från bland annat Linnéuniversitetet att medverka och ett flertal praktiska exempel presenteras från organisationer och kommuner. Du som deltagare kommer även att ges utrymme till dialog med föreläsarna och övriga deltagare.

Seminarieserien arrangeras av Länsstyrelserna i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Linnéuniversitetet.

Målgrupp
Seminarieserien riktar sig till dig som möter ensamkommande barn och unga i din yrkesroll, i förening eller som privatperson. Välkommen att delta vid ett eller flera tillfällen!

Digital seminarieserie med fokus på mottagandet av ensamkommande barn och unga
Seminarieserien är kostnadsfri.

Anmäl dig här