hemma studier framför datorn

Introduktionskurs online för personal som jobbar med ensamkommande barn och ungdomar

För att möta ett stort och akut tryck på kompetensförsörjning regionalt och nationellt, har Linnéuniversitetets lärare och forskare även utarbetat en webbaserad och kostnadsfri introduktionskurs. Kursen riktar sig till personal som jobbar med ensamkommande barn och ungdomar och den bygger på självstudier, individuellt eller i arbetsgruppen. Också introduktionskursen är ett resultat av samverkan i de olika nätverk Linnéuniversitetet medverkar.

Introduktionskursens innehåll bygger på rapporter, föreläsningar, författningssamlingar, regelverk, statistik och studiematerial som redan idag är öppet och publicerat från myndigheter, organisationer samt olika forskare och universitet. Innehållet är unikt sammanställt och granskat av Linnéuniversitetet för att dels svara mot de behov våra samverkansparter gett uttryck för, dels för att hålla vetenskaplig kvalitet.

Introduktionskursen är kostnadsfri och öppen för vem som helst när som helst (en så kallad MOOC, Massive Open Online Course). Observera att den skiljer sig från den specifika uppdragsutbildning som ges i höst och omfattar fysiska träffar och finansieras av arbetsgivare och samverkansparter.

Om du vill

  • få ett lösenord till introduktionskursen online
  • diskutera möjligheten till skräddarsydd utbildning till just din arbetsgrupp

så kontaktar du någon av följande personer: Ylva Benderix eller Anna Herbert. Du kan också mejla till samverkan@lnu.se.