Två kvinnor på uteservering

Kompetensutveckling för besöksnäringen

Linnéuniversitetet erbjuder i samarbete med Familjen Kamprads stiftelse ett antal korta, kompetenshöjande distansutbildningar - moduler - för människor som jobbar i besöksnäringen, äger eller driver verksamhet: hotell och restaurang, upplevelseverksamhet, camping eller annan verksamhet inom turism-  och besöksnäring. Upplägget riktar sig till dig som på grund av coronakrisen ofrivilligt har lägre arbetsbelastning i din anställning eller ditt företagande.

Utbildningen består av flera olika moduler. Du kan läsa en eller flera. Varje modul motsvarar ungefär 20 timmars studietid. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är helt kostnadsfritt tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.
Ämnesområdena är framtagna för att kunna bidra till långsiktig och hållbar utveckling för alla som verkar inom besöksnäringen.

Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.

Ny chans i höst

Vårens moduler är nu avslutade med gott resultat. Under hösten 2020 erbjuder vi en ny omgång moduler med start i mitten av september.

Upplägget blir ungefär detsamma men vissa moduler får en fortsättningsdel och några nya moduler planeras. Utbudet presenteras i slutet av augusti.

Du är välkommen att redan nu anmäla intresse här.

 

Vi vill också tipsa om att det fortfarande finns möjlighet att göra efteranmälan till vissa av höstens ordinarie kurser vid Linnéuniversitetet. Det finns flera kurser som fungerar som fördjupning för dig som deltagit i vårens moduler för besöksnäringen.
Obs: notera att behörighetskrav, helfart/halvfart och form (distans/campus) varierar.

Exempel på kurser som fördjupar våra moduler

Kurser i turismvetenskap

Kurser i företagsekonomi

Kurser i medie- och kommunikationsvetenskap

Kurser i informatik

Vill du leta efter andra kurser som är öppna för efteranmälan?
Då ska du leta här.