Två kvinnor på en uteservering

Utveckla din affärsidé på ett hållbart sätt

Hur kan hållbarhet vara en drivkraft snarare än en begränsning för en affärsmodell?
Ekologisk, social och ekonomisk uthållighet kommer att vara en förutsättning för ett framgångsrikt företagande och det är viktigt att ständigt vara innovativ.

Vilka delar i ditt företagande är starka och vilka kan förstärkas? I den här modulen låter vi entreprenören i dig förädla din affärsmodell för framtiden.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

16 november.
Studierna motsvarar halvfart, d.v.s. ca 20 timmars studietid.

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du:

  • kunna identifiera och förstå hur hållbarhetsperspektiv påverkar företagande,
  • kunna utvärdera alla delar av en affärsmodell från ett hållbarhetsperspektiv, inkluderande ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet,
  • kunna tillämpa kunskaper för att skapa eller modifiera affärsmodeller,
  • ha fått kunskap om hur din affärsmodell kan skapa värde ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

  • Hållbarhetens dimensioner.
  • Affärsmodellering och affärsutveckling kopplat till ett hållbart företagande.
  • Möjlighetsseende och värdeskapande.
  • Den entreprenöriella processen, dess verktyg och arbetssätt.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Genom webbplattformen får du tillgång till litteratur, föreläsningar och instuderingsuppgifter.
Du behöver tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling.

Logga in till kurssidan här.

Schema

Måndag-onsdag
På förmiddagarna finns inspelade, digitala föreläsningar som du kan ta del av när det passar dig. Det lämnas även ut en individuell uppgift varje förmiddag som ska redovisas under eftermiddagen där det även erbjuds möjlighet till diskussionsforum.

Torsdag
Eget arbete.

Fredag
Inlämning av slutuppgift på förmiddagen.

Kursledare

Lasse Johansson, gästlärare vid Ekonomihögskolan.

Ansökan

Anmäl dig här