Två kvinnor på en uteservering

Modul 6: Utveckla din affärsidé på ett hållbart sätt

Hur kan hållbarhet vara en drivkraft snarare än en begränsning för en affärsmodell?
Ekologisk, social och ekonomisk uthållighet kommer att vara en förutsättning för ett framgångsrikt företagande och det är viktigt att ständigt vara innovativ. Vilka delar i ditt företagande är starka och vilka kan förstärkas? I den här modulen låter vi entreprenören i dig förädla din affärsmodell för framtiden.

Start

15 juni.
Detta är modul 6 i ett utbildningspaket som består av sex stycken veckomoduler. De kan läsas i svit eller en och en. Studierna pågår under en vecka motsvarande halvfart, d.v.s. ca 20 timmars studietid. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Mål

Efter avslutad modul ska du:

  • kunna identifiera och förstå hur hållbarhetsperspektiv påverkar företagande,
  • kunna utvärdera alla delar av en affärsmodell från ett hållbarhetsperspektiv, inkluderande ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet,
  • kunna tillämpa kunskaper för att skapa eller modifiera affärsmodeller,
  • ha fått kunskap om hur din affärsmodell kan skapa värde ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

  • Hållbarhetens dimensioner.
  • Affärsmodellering och affärsutveckling kopplat till ett hållbart företagande.
  • Möjlighetsseende och värdeskapande.
  • Den entreprenöriella processen, dess verktyg och arbetssätt.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på en webbaserad plattform och kräver därför inte att du behöver resa någonstans. Genom webbplattformen får du tillgång till litteratur, föreläsningar och instuderingsuppgifter.
Du behöver tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling.

Schema

Måndag 15 juni:
09.00-10.30 Introduktion, Zoom-föreläsning, läsinstruktioner och uppgift.
15.00-16.00 Redovisning

Tisdag 16 juni:
09.00-10.00 Zoomföreläsning och uppgift.
13.00-15.00 Redovisining och workshop.

Onsdag 17 juni: 
09.00-10.30 Zoomföreläsning och uppgift.
15.00-16.00 Redovisning.

Torsdag 18 juni:
09.00-16.00 Gruppvisa slutredovisningar. Varje grupp får en bestämd tid (ca 2 timmar) under dagen.

Zoomföreläsninarna spelas in och finns tillgängliga efter varje pass. I redovisningspassen behöver du delta vid angiven tid.

Kursledare

Lasse Johansson, gästlärare vid Ekonomihögskolan.

Ansökan

Söktrycket är stort och vi plockar in deltagare i Modul 6 efter hand. Vill du stå på väntelistan? Mejla kerstin.armann@lnu.

Detta är modul 6 i ett utbildningspaket som består av sex stycken veckomoduler. De kan läsas i svit eller en och en. Varje modul motsvarar ungefär 20 timmars studietid. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är kostnadsfritt. 
Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.
Modul 6 startar den 15 juni.