En grupp människor på cykeltur

Hur kaos och kris öppnar nya vägar

Känner du dig nyfiken på att driva eller på annat sätt vara med i att utveckla nya verksamheter, produkter och tjänster? Då är den här modulen något för dig.

Här pratar vi om hur vi kan förhålla oss till - och agera - i den turbulens och osäkerhet som kännetecknar vår värld, inte minst nu. Vi presenterar spännande idéer om hur vi kan förstå världen samt ledtrådar till hur man kan agera för att åstadkomma förändring och förnyelse.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

9 oktober (OBS! Starttiden är ändrad).
Studierna motsvarar halvfart, d.v.s. ca 20 timmars studietid.

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du kunna:

  • beskriva ett krisförlopp,
  • reflektera över möjligheter och utmaningar som kaos och kris medför för individ och organisation,
  • förstå och använda komplexitetsteori ur ett ledarskapsperspektiv för att utveckla organisationer.

Innehåll

  • Att möta och hantera kriser.
  • Hur fungerar vår värld? Om kaos, ordning och oordning.
  • Hur ska vi agera för att lyckas med förändring och förnyelse? Om att våga agera, ta små steg, utsätta sig för mångfald och osäkerhet samt bejaka misstag och misslyckanden.
  • Plan för framtiden. Att utifrån tidigare innehåll börjar formulera tankar för nästa steg.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Via webbplattformen får du allt material och håller kontakt med lärarna och deltar i undervisningen. 
Du behöver tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Logga in till kurssidan här.

Schema

Måndag
13.00-15.30 Zoom-föreläsning.
Tisdag
Självstudier.
Onsdag
8.30-10.00 Zoom-föreläsning.
Torsdag
Självstudier.
Fredag
8.30-10.00 Zoom-föreläsning.

OBS! Föreläsningarna kommer spelas in och finns tillgängliga i efterhand och under kursens gång.

Kursledare

Magnus Forslund, lärare vid Ekonomihögskolan. Magnus undervisar i organisation, ledning och entreprenörskap.

Ansökan

Anmäl dig här