En grupp människor på cykeltur

Modul 1: Hur kaos och kris öppnar nya vägar

Känner du dig nyfiken på att driva eller på annat sätt vara med i att utveckla nya verksamheter, produkter och tjänster?
Då är den här modulen något för dig. Här pratar vi om hur vi kan förhålla oss till - och agera - i den turbulens och osäkerhet som kännetecknar vår värld, inte minst nu. Vi presenterar spännande idéer om hur vi kan förstå världen samt ledtrådar till hur man kan agera för att åstadkomma förändring och förnyelse.

Start

11 maj. 
Detta är modul 1 i ett utbildningspaket som består av sex stycken veckomoduler. De kan läsas i svit eller en och en. Studierna pågår under en vecka motsvarande halvfart, d.v.s. ca 20 timmars studietid. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Mål

Efter avslutad modul ska du kunna:

  • beskriva ett krisförlopp
  • förstå och använda komplexitetsteori på ett grundläggande sätt
  • reflektera över möjligheter och utmaningar som kaos och kris medför för individ och organisation.

Innehåll

  • Att möta och hantera kriser.
  • Hur fungerar vår värld? Om kaos, ordning och oordning.
  • Hur ska vi agera för att lyckas med förändring och förnyelse? Om att våga agera, ta små steg, utsätta sig för mångfald och osäkerhet samt bejaka misstag och misslyckanden.
  • Plan för framtiden. Att utifrån tidigare innehåll börjar formulera tankar för nästa steg.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på en webbaserad plattform och kräver därför inte att du behöver resa någonstans. Via webbplattformen får du allt material och håller kontakt med lärarna och deltar i undervisningen. 
Du behöver tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Här är länken till kursrummet

Du hittar instruktionsfilmer för hur du kommer igång med kursen och med verktyget Zoom här: lnu.se/besoksnaringen.

Schema

Måndag 11 maj: 9.15-11.30 Zoomföreläsning.
Tisdag 12 maj: Självstudier.
Onsdag 13 maj: 8.30-10.00 Zoomföreläsning.
Torsdag 14 maj: Självstudier.
Fredag 15 maj: 8.30-10.00 Zoomföreläsning.

Kursledare

Magnus Forslund, lärare vid Ekonomihögskolan. Magnus undervisar i organisation, ledning och entreprenörskap.

Ansökan

Ansökan är stängd.
Detta är modul 1 i ett utbildningspaket som består av sex stycken veckomoduler. De kan läsas i svit eller en och en. Varje modul motsvarar ungefär 20 timmars studietid. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är kostnadsfritt. 
Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.
Modul 1 startar den 11 maj.