Personer på väg upp för en trappa

Mod i motvind

När det krisar prövas självledarskapet. I den här modulen får du kunskaper och verktyg att gå starkare ur motgångar. Modulen vänder sig till dig som leder din egen verksamhet i besöksnäringen, med eller utan anställda, och behöver vara ditt bästa jag för kunderna oavsett hur det ser ut bakom kulisserna.

Tur kommer till dem som övar sägs det. Här tittar vi på hur förståelse för dina egna psykologiska processer och personlighetsdrag kan hjälpa dig utforma dina tursamma strategier och hur du hittar kraften att hålla i och hålla ut.

Vi fokuserar på självledarskapet men berör också vem du blir för medarbetare, samarbetspartners etc. beroende på hur väl du leder dig själv.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

22 februari. Studierna motsvarar ca 20 timmar under en vecka.

Anmälan

Anmälan är stängd.


Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du:

  • ha en grundläggande förståelse för vad stress gör med kognitiva förmågor,
  • ha förståelse för varför det är så svårt att upprätthålla goda vanor när man som bäst behöver dem,
  • kunna reflektera över dina egna styrkor och svagheter som ledare – för dig själv och för andra.

Innehåll

  • Mindset och uthållighet – att se och ta vara på möjligheter är en färdighet du kan öva upp.
  • Självständighet och samhörighet, vem blir du när det krisar?
  • Konsten att hantera kaos.
  • Grundläggande kunskaper i neuropsykologi kring stress och självledarskap.
  • Skapa hållbara rutiner som bär även i motvind.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Via webbplattformen får du tillgång till litteratur, föreläsningar och instuderingsuppgifter. 
Du behöver tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling.

Kom igång med Zoom
Kom igång med kursen

Logga in till kurssidan här


Schema

Måndag
08.00-10.00 Webföreläsning inkl. introduktion. Därefter dagens självstudier.
Tisdag
8.00-9.30 Webföreläsning. Därefter självstudier.
Onsdag
8.00-9.30 Webföreläsning. Därefter självstudier.
Torsdag
8.00-9.30 Webföreläsning. Därefter självstudier.
Fredag
Självstudier reflektionsuppgift.

Vid egenvalt tillfälle under tisdag-torsdag en timmes gruppcoaching på temat självledarskap.
Samtliga föreläsningar spelas in och finns tillgängliga i efterhand, förutsatt att deltagarna godkänner inspelning.

Kursledare

Lena Gustafsson, coach, inspiratör, utbildare och egenföretagare. Lena är gästlärare och knuten till Linnéuniversitetet via Centrum för ledarskap i Småland vid Ekonomihögskolan.