Tre personer springer i skogen

Wellbeing - hållbar turism med fokus på välmående och balans

Wellbeingturism är en hållbar turism med helhetsperspektiv på balans och hälsa. Denna modul passar dig som arbetar med att skapa eller erbjuda tjänster, service och produkter inom turism eller med att marknadsföra turism.

Modulen består av en översiktlig genomgång av de olika delarna av wellbeingturism, dvs hållbar turism med helhetsperspektiv på hälsa.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du:

  • ha förståelse för koncepetet wellbeing och wellbeingturism,
  • ha ett översiktligt helhetsperspektiv på hållbarhet och välmående inom turism,
  • ha kunskap om hur ökad wellbeing inom turismen skapar värde, hållbarhet och livskvalitet,
  • kunna översiktligt utvärdera en turismaktivitet, service eller produkt ur ett wellbeing-perspektiv och/eller
  • kunna tillämpa kunskaper inom wellbeingturism för att implementera dessa i en turismverksamhet.

Innehåll

  • Översiktlig genomgång av olika delarna av wellbeingturism.
  • Hur wellbeingturism skiljer sig från andra typer av turism.
  • Målgrupper och trender.
  • Unique selling points.
  • Goda exempel.

Deltagare får i uppgift att identifiera och beskriva ett gott exempel inom wellbeing turism och/eller att skapa ett eget exempel. Detta presenteras i en kort inspelning som övriga deltagare får ta del av.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Genom webbplattformen får du tillgång till föreläsningar och ev. kompletterande material i form av filmer eller texter. Du behöver tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling samt möjlighet att visuellt dokumentera din inlämningsuppgift.

Logga in till kurssidan här.

Schema

VECKA 1
Måndag
Inspelad kursintroduktion och föreläsning.
Tisdag
Inspelad föreläsning.
Onsdag
Inspelad föreläsning.
Torsdag
Inspelad introduktion till uppgift.
Fredag
Självstudier uppgift.Lärare finns tillgänglig 9-10.

VECKA 2
Måndag
Självstudier uppgift. Lärare tillgänglig 13-14.
Tisdag
Självstudier uppgift.
Onsdag
Dokumentation av uppgift, ladda upp resultat senast 18.00.
Torsdag
Fri dag.
Fredag
Ta del av gruppens filmer och texter online.

Alla föreläsningar kommer vara inspelade i förhand förutom de två frågestunderna vecka 2 som är frivilliga.

Kursledare

Lina Lindell är projektledare för EU-projekt inom wellbeingturism och fil dr i Miljövetenskap, Ekonomihögskolan, Linneuniversitetet.