En man jobbar kreativt

Verksamhetsutveckling i konst- och kultursektorn

Dagens snabbt föränderliga omvärld kräver nya arbetssätt i konst- och kultursektorn för att möta samtidens utmaningar och tillvarata möjligheter.

Den här modulen bygger på deltagarnas erfarenheter och ger nya perspektiv och verktyg. Målet är att skapa framtida kulturella, ekonomiska och sociala värden.

Vi fokuserar på de särskilda utmaningar och möjligheter som finns när man kombinerar kulturutövande med behov av affärsmässighet. Upplägget passar dig som jobbar med allt från museer, konsthallar och gallerier till scenkonstbolag, fria teatrar och musikgrupper. 

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

23 november.
Studierna motsvarar halvfart, d.v.s. ca 20 timmars studietid.

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du kunna:

  • beskriva samtida utmaningar för konst- och kultursektorn,
  • förstå och använda affärsmodellen som verktyg i kulturella verksamheter,
  • reflektera över värdeskapande som perspektiv i verksamhetsutveckling inom konst- och kultursektorn.

Innehåll

Med utgångspunkt i nulägesanalyser av konst- och kultursektorn, diskuterar modulen hur vi systematiskt kan tänka kring verksamhetsutveckling och hur vi kan drar lärdomar från andras erfarenheter och exempel på utvecklingsarbete. Genom tillämpning av beprövade modeller får deltagarna själva formulera en idé för förändring.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Via webbplattformen får du allt material och håller kontakt med lärarna och deltar i undervisningen. 
Du behöver tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Logga in till kurssidan här.

Schema

Måndag
09.30-12.00 – Zoomföreläsning och introduktion.
Onsdag
09.30-12.00 – Zoomföreläsning och handledning.
Fredag
09.30-12.00 – Seminarium.

Utöver schemalagd tid avsätter deltagaren tid för självstudier.

Kursledare

Marina Jogmark och Katarina Ellborg, lärare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Marina arbetar med forskning och undervisning som behandlar frågor om entreprenörskap och social förändring. Katarina är lärare och doktorand med särskild inriktning på entreprenörskapsutbildning.

Medverkar gör också David Calås och Berth Nilsson. David är lärare och doktorand i företagsekonomi med fokus på kulturentreprenörskap. Hans avhandling undersöker privata konsthallar i Sverige. Berth är dirigent, violinist, konstnärlig ledare för Lyckå Kammarmusikfestival, Opera i Ystad och ”BTH - kulturen” samt skapare av plattformen ”det kulturella universitetet” vid Linnéuniversitetet.

Ansökan

Anmäl dig här