Personer i samtal på fik

Destinationer och besökare: sociala och ekonomiska effekter av Covid-19

Coronakrisens effekter på destinationer och besöksströmmar blir omfattande. Resemönster förändras och bidrar till att nya krav ställs på aktörer och destinationer, både på kort och lång sikt.

Vad innebär det för dig och den verksamhet du arbetar i? Den här modulen identifierar vi strategier för att möta den nya besökaren - efter krisen.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

5 oktober.
Studierna motsvarar halvfart, d.v.s. ca 20 timmars studietid.

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du:

  • bättre förstå relationen mellan Coronakrisens effekter och den förändring den får på destinationer och besöksströmmar,
  • bättre förstå hur värdskapets roll och produktutveckling påverkas.

Innehåll

  • Destinationssystemet och turistprodukten.
  • Förändringsbenägenhet och destinationer.
  • Besökare.
  • Kris och omställning.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Via webbplattformen får du tillgång till litteratur, föreläsningar och instuderingsuppgifter. 
Du behöver tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling.

Logga in till kurssidan här.

Schema

Information om schema kommer inom kort.

Kursledare

Christer Foghagen och Per Pettersson Löfquist, lärare vid Ekonomihögskolan. Christer och Per undervisar i turismvetenskap.

Ansökan

Anmälan är stängd.