Student på campus tittar i sin mobil

Digitalisering inom besöksnäringen – hur, varför och för vem?

Digitala tjänster och upplevelser kan skapas på många olika sätt. De har alla olika förutsättningar och vad som lämpar sig bäst beror på vad du vill uppnå.

I den här modulen vill vi gå igenom de frågor som är allra viktigast för att du ska kunna förstå hur digitaliseringen kan användas för att lösa ett problem, realisera en idé eller på annat sätt utveckla verksamheten, med utgång i frågorna “varför”, “för vem” och “hur”.

Vi utgår vi från grupparbete där vi tillsammans skapar gemensamma lösningar, kommer på idéer och löser uppgifter. Deltagarna kommer bli indelade i grupper utifrån vilken bransch/typ av verksamhet man tillhör. Vi blandar undervisnings- med diskussions- och workshoptillfällen.

Modulen innebär även grupparbete utöver den schemalagda tiden och kursledarna kommer finnas tillgängliga för handledning. Fredagen den 30 oktober har vi ett redovisningstillfälle där deltagarna presenterar sina arbeten för övriga i grupperna.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

12 oktober.
Studierna motsvarar kvartsfart, d.v.s. ca 20 timmars studietid över två veckor.

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du:

  • ha bättre kunskap om vad en digitaliseringsprocess innebär,
  • förstå vad som krävs för att digitalisera tjänster och upplevelser,
  • ha en i grupp framtagen idé/koncept/skiss på en digitaliserad tjänst eller upplevelse.

Innehåll 

  • Varför vill vi digitalisera?
  • Vilket syfte uppfyller digitaliseringen?
  • Hur ser behovet ut, för vem digitaliserar vi?
  • Tips på lösningar, metoder och teknik.
  •  Inspirerande exempel.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Via webbplattformen får du allt material och håller kontakt med lärarna och deltar i undervisningen. Undervisningen sker under två veckor och bygger på en kombination av live-undervisning, grupparbeten genom workshops samt handledning. Du behöver tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling, ett bra headset rekommenderas för en bättre ljudupplevelse.

Logga in till kurssidan här.

Schema

VECKA 1
Måndag
17.00-19.00 Introduktion.
Tisdag
16.00-19.00 Zoom-föreläsning.
Onsdag
Självstudier.
Torsdag
17.00-19.00 Workshop/grupparbete/handledning.
Fredag
Självstudier.

VECKA 2
Måndag
Självstudier.
Tisdag
16.00-19.00 Zoom-föreläsning.
Onsdag
17.00-19.00 Workshop/grupparbete/handledning.
Torsdag
16.00-19.00 Tid för grupparbete med möjlighet till handledning. Handledning 15 minuter/deltagare bokas under denna tid.
Fredag
16.00-19.00 Redovisning.

Kursledare

Gabriella Di Feola, interaktionsdesigner, Nina Lemon, interaktionsdesigner och Fredrik Trella, forskare och utvecklare, vid forskningsinstitutet RISE. Gabriella, Nina och Fredrik är gästlärare vid Linnéuniversitetet, Institutionen för datavetenskap och medieteknik.

OBS! Kursledarna är gästföreläsare och nås INTE via LNU:s växel utan enbart via MyMoodle eller via mejl:
Gabriella Di Feola: gabriella.di.feola@ri.se
Nina Lemon: nina.lemon@ri.se
Fredrik Trella: fredrik.trella@ri.se

Ansökan

Anmälan är stängd.