Personer som förbereder digital sändning

Digitala konferenser och möten: Former, mötesstrategi, pedagogik och utveckling

Alla pratar om digitala möten och konferenser, men hur gör man för att de ska bli bra?
Coronapandemin har tvingat många företag att tänka om, inte minst företag inom turism, kultur och evenemangsbranschen.
Hur gör man för att erbjuda digitala alternativ?

Digitala möten har snabbt blivit en del av vardagen som alternativ till konferenser så som de arrangerades före Covid-19.
I den här modulen får du möjlighet att titta in i framtiden, testa olika verktyg och fundera på hur du kan utveckla digitala möten för din egen verksamhet.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

22 februari respektive 26 april. OBS! Den här modulen har extra hårt söktryck och en lång väntelista. Platserna till respektive start fördelas enligt kölista.
Studierna motsvarar 10-15 timmar/vecka under två veckor. 
Den här modulen kan med fördel kombineras med modulen "Konceptutveckling i digitaliserings tidevarv".

Anmälan

Du anmäler dig via länken som finns på huvudsidan "Kompetensutveckling för besöksnäringen".
OBS! Den här modulen har extra hårt söktryck och en lång väntelista.

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du:

  • ha större förståelse för planering och genomförande av interaktiva möten, 
  • ha bättre kunskap om verktyg och funktioner,
  • ha fått insikt om framtidens konferenser,
  • fått tid att reflektera över hur digitala möten kan utvecklas för din verksamhet.

Innehåll

  • Digitala möten och konferenser - introduktion.
  • Översikt av former, plattformar och metoder.
  • Interaktivitet i digitala möten, funktioner och verktyg.
  • Planering och genomförande.
  • Reflektionsuppgift med utgångspunkt från din egen verksamhet.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. 
Inspelade föreläsningar varvas med workshops, erfarenhetsutbyte, grupparbeten och eget arbete.
Du behöver tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling.

Kom igång med Zoom
Kom igång med kursen

Logga in till kurssidan här

Schema

Måndag 22 februari: Inspelad föreläsning och uppgift.
Onsdag 24 februari: 10:00-12:00 Workshop. 
Måndag 1 mars: Inspelad föreläsning och uppgift.
Tisdag 2 mars: 09:00-11:00 Workshop.
Torsdag 4 mars: 10:00-12:00 Workshop.

Övrigt tid disponerar deltagaren för självstudier.

Kursledare

Alastair Creelman är e-lärande specialist och omvärldsbevakare vid Linnéuniversitetets bibliotek och arbetar mycket med webbinarier och digitala konferenser nationellt och internationellt. 
I undervisningen medverkar också Christel Olsson och Cecilia Brandel, Linnéuniversitetets kommunikationsavdelning. Christel jobbar som eventkoordinator och Cecilia som kommunikatör med ansvar för bl a evenemang.