Personer som samtalar runt en dator

Konceptutveckling i digitaliseringens tidevarv - Nya affärsmöjligheter inom restaurang, hotell och konferens

Den här modulen vänder sig till dig som vill utveckla och utforska nya koncept inom restaurang, hotell och konferens. Med utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter och utmaningar får deltagarna fördjupad insikt, inspiration och stöd i affärsmodellering av egna idéer.

Med hjälp av verktyget Business Model Canvas lotsas deltagarna genom seminarier där vi arbetar med deras egna idéer och utvecklar dem till affärsmodeller. Arbetet inleds med fördjupad kunskap om digitalisering och med inspiration från branschen.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

8 mars. Studierna motsvarar 10-15 timmar/vecka under två veckor.
Den här modulen kan med fördel läsas som en fortsättning på "Digitala konferenser om möten..."

Anmälan

Du anmäler dig via länken som finns på huvudsidan "Kompetensutveckling för besöksnäringen".

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du:

  • ha bättre förståelse för behovet av affärsutveckling,
  • ha bättre kunskap om betydelsen av digitalisering,
  • ha fått hjälp att börja utveckla din egen verksamhet.

Innehåll

  • Introduktion om affärsmodeller.
  • Genomgång av deltagarnas nuläge.
  • Inspiration för konceptutveckling.
  • Självständigt arbete med utveckling av den egna verksamheten.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Via webbplattformen får du tillgång till litteratur, föreläsningar och instuderingsuppgifter. 
Du behöver tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling.

Kom igång med Zoom
Kom igång med kursen

Logga in till kurssidan här

Schema

Måndag 8 mars: 13.00 -15.30 Introduktion och föreläsning.
Torsdag 11 mars: 09.30 -12.00 Gemensam genomgång och föreläsning.
Måndag 15 mars: 13.00 - 15.30 Handledning i grupp.
Torsdag 18 mars: 09.30 - 12.00 Redovisning i grupp.

Övrig tid disponerar deltagarna för självstudier.

Kursledare

Katarina Ellborg, lärare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet med särskild inriktning på entreprenörskapsutbildning.
I modulen medverkar John Jeansson, lektor inom affärsinformatik vid Ekonomihögskolan samt Martin Bergvall Nilsson, krögare, hotellägare och ledamot i VISITA:s nationella styrelse.