Kalmar slott med blommor i förgrunden

Upptäck kulturarvet i ditt närområde

Hur kan kulturarvet bli en resurs i besöksnäringen?
Har du någonsin funderat på varför stenmuren står där den står? Tänk om du skulle kunna använda den, eller något annat kulturarv, till att skapa upplevelser?

Den här modulen får dig att se på kulturarvet på nya sätt: landskapet blir större, djupare och mer meningsbärande, vilket medför en stor kreativ och inkluderande potential.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du:

 • kunna identifiera och förstå en del av kulturarvet i ditt närområde,
 • ha en ökad kunskap om kulturarvet som en resurs i samhället, 
 • förstå den mångfald av sätt som kulturarvet kan användas på,
 • ha fått insikt om hur kulturarvet kan tillämpas inom din egen verksamhet,
 • ha fått förståelse för hur kulturarvet omgärdar oss alla och som vi alla är en del av att skapa.

Innehåll

VECKA 1
 • Vad är kulturarv?
 • Kulturarv idag.
 • Skogens kulturarv med skogssafari.
 • Kulturarvets mångfald.
 • Folktro kring kulturarvsplatser.
 • Kulturarv i kris.
 • Berättelsen och kulturarvet.
VECKA 2
(frivillig fördjupning)
 • Att skapa delaktighet genom kulturarv.
 • Att kommunicera kulturarv till olika målgrupper.
 

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Genom webbplattformen får du tillgång till sex kortare föreläsningar under vecka 1, samt två fördjupande föreläsningar under vecka 2. Under studietiden kommer du även att delta i textbaserade seminarium som hålls genom diskussionstrådar, samt få möjlighet att i mindre grupper diskutera dina erfarenheter med övriga deltagare.
Du behöver tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling.

Logga in till kurssidan här.

Schema

Alla föreläsningar i vecka 1 kommer ligga ute när plattformen öppnar, så att deltagarna kan ta del av dessa när de vill.
Föreläsningarna i vecka 2 finns tillgänglig från den 9/11. 
 

Kursledare

Anna-Karin Karlsson, arkeolog och författare med fokus på förmedling av kulturarvet och Gustav Wollentz, forskare vid Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik.
Anna-Karin och Gustav är gästlärare vid Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskap.