Kalmar slott med blommor i förgrunden

Modul 4: Upptäck kulturarvet i ditt närområde

Hur kan kulturarvet bli en resurs i besöksnäringen?
Har du någonsin funderat på varför stenmuren står där den står? Tänk om du skulle kunna använda den, eller något annat kulturarv, till att skapa upplevelser? Den här modulen får dig att se på kulturarvet på nya sätt: landskapet blir större, djupare och mer meningsbärande, vilket medför en stor kreativ och inkluderande potential.

Start

1 juni. 
Detta är modul 4 i ett utbildningspaket som består av sex stycken veckomoduler. De kan läsas i svit eller en och en. Studierna pågår under en vecka motsvarande halvfart, d.v.s. ca 20 timmars studietid. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Mål

Efter avslutad modul ska du:

 • kunna identifiera och förstå en del av kulturarvet i ditt närområde,
 • ha en ökad kunskap om kulturarvet som en resurs i samhället, 
 • förstå den mångfald av sätt som kulturarvet kan användas på,
 • ha fått insikt om hur kulturarvet kan tillämpas inom din egen verksamhet,
 • ha fått förståelse för hur kulturarvet omgärdar oss alla och som vi alla är en del av att skapa.

Innehåll

 • Vad är kulturarv?
 • Kulturarv idag.
 • Skogens kulturarv med skogssafari.
 • Kulturarvets mångfald.
 • Folktro kring kulturarvsplatser.
 • Kulturarv i kris.
 • Berättelsen och kulturarvet.

Genomförande

Fortbildningen genomförs helt på distans på en webbaserad plattform. Genom webbplattformen får du tillgång till sex kortare föreläsningar om ca 15 min/föreläsning, skriftliga diskussionsuppgifter, ”bra-att-ha”-länkar och texter. Här kommer du även att delta i helt textbaserade seminarium som hålls genom diskussionstrådar som utbildarna lägger ut under veckan.
Du behöver tillgång till dator med inbygd kamera och internetuppkoppling.

Här är länken till kursrummet

Du hittar instruktionsfilmer för hur du kommer igång med kursen och med verktyget Zoom här: lnu.se/besoksnaringen.

Schema

Måndag 1 juni
Föreläsning 1: Kulturarv idag
Föreläsning 2: Skogssafari.

Tisdag 2 juni
Föreläsning 3: Kulturarvets mångfald.
Diskussionsforum 1 öppnar. 

Onsdag 3 juni
Föreläsning 3: Folktro, människan och landskapet.


Torsdag 4 juni
Föreläsning 4: Kulturarv i kris.
Föreläsning 5: En berättelse - ett liv - en värld. 
Diskussionsforum 2 öppnar. 

Fredag 5 juni
Examinations/reflektionsuppgift delas ut. 
 
OBS! Varje dags föreläsningar läggs ut kl 08.00 på den aktuella dagen och kan sen ses under veckan. Modulen bygger helt på självstudier.
Diskussionsseminarierna öppnar kl 08.00 och stänger 08.00 dagen efter. Reflektionsuppgiften lämnas in senast fredag 12 juni. 
 
 

Kursledare

Anna-Karin Andersson, arkeolog och författare med fokus på förmedling av kulturarvet och Gustav Wollentz, forskare vid Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik.
Anna-Karin och Gustav är gästlärare vid Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskap.

Ansökan

Ansökan är stängd.

Detta är modul 4 i ett utbildningspaket som består av sex stycken veckomoduler. De kan läsas i svit eller en och en. Varje modul motsvarar ungefär 20 timmars studietid. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är kostnadsfritt. 
Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.
Modul 4 startar den 1 juni.