Pukebergs gamla glasbruk med röda hus och skorsten i tegel

Upptäck, nyttja och skapa delaktighet genom kulturarvet

Kulturarvet är allt ifrån byggnader och föremål, till minnen och berättelser. Vad finns i din närhet och har du funderat på vad det betyder för din verksamhet?

Den här modulen ger dig möjligheter att se - och använda kulturarvet på nya sätt. Du kommer få nya insikter kring hur det går att nå människor via kulturarvet och hur du kan anpassa dina aktiviteter för olika målgrupper.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

22 mars. Studierna motsvarar 10-15 timmar/vecka under fyra veckor.

Anmälan

Anmälan är stängd. Besked om plats har lämnats till berörda.

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du:

  • kunna identifiera och förstå en del av kulturarvet i ditt närområde,
  • ha ökad kunskap om kulturarvet som en resurs i samhället,
  • förstå den mångfald som kulturarvet kan användas på,
  • fått insikt om hur kulturarvet kan tillämpas inom din egen verksamhet,
  • förstå hur du kan skapa delaktighet genom kulturarv,
  • få en förståelse för hur man kan målgruppanpassa förmedlandet av kulturarv.

Innehåll

Modulen vilar på fem ben:
1. Upptäck kulturarvet.
2. Använd kulturarvet.
3. Målgruppsanpassa.
4. Skapa delaktighet.
5. Förmedling.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Genom webbplattformen kommer du ha tillgång till tio föreläsningar, diskussionsuppgifter, ”bra-att-ha- länkar” och texter. Här kommer du även att delta i seminarium som hålls under utbildningsveckorna. 

Kom igång med Zoom
Kom igång med kursen

Logga in till kurssidan här

Schema

Varje veckas föreläsningar och texter finns tillgängligt från måndag i aktuell vecka, så att du som deltagare själv kan planera när du tar del av materialet. Utöver föreläsningarna kommer det även finnas ett schemalagt seminarium per vecka. 

Kursledare

Anna-Karin Karlsson, arkeolog och författare med fokus på förmedling av kulturarvet och Gustav Wollentz, forskare vid Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik.
Anna-Karin och Gustav är gästlärare vid Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskap.