Kvinna håller mobiltelefon i handen

Modul 5: Sociala medier och mobilen som arbetsverktyg

Sociala medier erbjuder många möjligheter för att samla in information, förstå hur andra användare tänker och tycker och dra lärdomar av det.
I den här modulen lär du dig enklare målgruppsanalyser som utgångspunkt för att etiskt producera material för sociala medier. Du lär dig också att använda mobilen för att filma, ta bilder, spela in ljud och redigera och på så sätt skapa ett bättre innehåll.

Start

8 juni.
Detta är modul 5 i ett utbildningspaket som består av sex stycken veckomoduler. De kan läsas i svit eller en och en. Studierna pågår under en vecka motsvarande halvfart, d.v.s. ca 20 timmars studietid. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Mål

Efter avslutad modul ska du kunna:

  • göra enkla målgruppsanalyser av sociala medier och använda materialet på ett etiskt sätt,
  • producera innehåll – ljud, bild och film - med mobiltelefonen som verktyg,
  • förstå mobiltelefonens styrkor som medieproduktionsverktyg
.

Innehåll

  • Vem riktar jag mig till och vad fungerar? I modulens första del får deltagaren prova etiska sätt att undersöka och använda andra sociala medier-användares material.
  • Vad kan jag göra med mobiltelefonen? En introduktion i att producera innehåll - ljud, bild och film - med mobiltelefonen som verktyg.
  • Reflektion! Modulen avslutas med en reflektion om hur den nya kunskapen kan användas för att utvecklas i befintlig yrkesroll eller för att prova nya.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på en webbaserad plattform och kräver därför inte att du behöver resa någonstans. Via webbplattformen får du allt material och håller kontakt med lärarna och deltar i undervisningen. Undervisningen bygger på inspelade moment, kontakt via seminarier och handledning. Modulen förutsätter att du har tillgång till en mobiltelefon med kamera, en s k smartphone.
Du behöver också tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling.

Schema

Måndag 8 juni:
Ta del av en inspelad föreläsning och gör ett inlägg i forum där du berättar vad du skulle vilja prova och vad du tycker verkar vara etiska frågor att ta hänsyn till.  

Tisdag 9 juni: 9.00-12.00
Zoom-seminarium (webinarium) där vi först provar två enkla målgruppsanalyser av sociala medier tillsammans. Sedan diskuterar vi hur det skulle gå använda materialet på ett etiskt sätt både allmänt och specifikt för era intressen.

Onsdag 10 juni:
9.00-12.00 Zoom-föreläsning. Fotografera och filma med mobiltelefonen - del 1. Grunder i komposition, foto och att berätta med bilder. 
13.00-15.00 Eftermiddagen ägnas åt att spela in en övningsuppgift.

Torsdag 11 juni:
9.00-12.00 Zoom-föreläsning. Fotografera och filma med mobiltelefonen - del 2. Redigering och publicera för olika plattformar.

Fredag 12 juni:
Gör reflektions-uppgiften och lämna in den senast kl 12.00.

OBS! Tisdag, onsdag och torsdag behöver du närvara under föreläsningarna. Måndag och fredag fm studerar du på egen hand.

 

Kursledare

Pernilla Severson och Jörgen Axelsson, lärare vid Institutionen för medier och journalistik. Pernilla undervisar bl a i medieutveckling och Jörgen undervisar i medieproduktion, främst med inriktning mot TV/videoproduktion. 

Ansökan

Söktrycket är stort och vi plockar in deltagare i Modul 5 efter hand. Vll du stå på väntelistan? Mejla kerstin.armann@lnu.

Detta är modul 5 i ett utbildningspaket som består av sex stycken veckomoduler. De kan läsas i svit eller en och en. Varje modul motsvarar ungefär 20 timmars studietid. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är kostnadsfritt. 
Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.
Modul 5 startar den 8 juni.