Tre personer springer i skogen

Wellbeing - hållbar turism med fokus på välmående och balans

Wellbeingturism är en hållbar turism med helhetsperspektiv på balans och hälsa. Denna modul passar dig som arbetar med att skapa eller erbjuda tjänster, service och produkter inom turism eller med att marknadsföra turism.

Modulen består av en översiktlig genomgång av de olika delarna av wellbeingturism, dvs hållbar turism med helhetsperspektiv på hälsa.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

6 april. Studierna motsvarar ca 20 timmar per vecka under tre veckor.

Anmälan

Du anmäler dig via länken som finns på huvudsidan "Kompetensutveckling för besöksnäringen".

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du:

 • ha förståelse för konceptet wellbeing och wellbeing-turism,
 • ha ett översiktligt helhetsperspektiv på hållbarhet och välmående inom turism,
 • ha kunskap om hur ökad wellbeing inom turismen skapar värde, hållbarhet och livskvalitet,
 • kunna översiktligt utvärdera en turismaktivitet, service eller produkt ur ett wellbeing-perspektiv och/eller
 • kunna tillämpa kunskaper inom wellbeing-turism för att implementera dessa i en turismverksamhet.

Innehåll

 • Översiktlig genomgång av olika delarna av wellbeing-turism.
 • Hur wellbeing-turism skiljer sig från andra typer av turism.
 • Målgrupper och trender.
 • Unique selling points.
 • Goda exempel.
 • Wellbeing-värdskap.
 • Kommunikation och marknadsföring.
 • Praktiska övningar t.ex. i service design.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Genom webbplattformen får du tillgång till föreläsningar och ev. kompletterande material i form av filmer eller texter. Du behöver tillgång till dator med inbyggd kamera och internetuppkoppling samt möjlighet att visuellt dokumentera din inlämningsuppgift.

Kom igång med Zoom
Kom igång med kursen

Logga in till kurssidan här

Schema

VECKA 1
Tisdag 6 april:
16.00-16.40 Online kursstart.
Onsdag 7 april: 
Inspelade föreläsningar.
Torsdag 8 april: 
Inspelade föreläsningar.
Fredag 9 april:
13.00-13.40 Online workshop.

VECKA 2
Måndag 12 april: 
Inspelade föreläsningar.
Tisdag 13 april: 
Inspelade föreläsningar, Inspelad introduktion till inlämningsuppgift. Självstudier, uppgift.
Onsdag 14 april: 
Inspelade föreläsningar.
Självstudier, uppgift.
Torsdag 15 april:
16.00-16.40 Online workshop. Självstudier, uppgift.
Fredag 16 april:
13.00-13.40 Online workshop. Inspelade föreläsningar. 

VECKA 3
Måndag 19 april: 
Självstudier, uppgift.
9.00-9.40 Lärare finns tillgänglig online för frågor om inlämningsuppgift.
Tisdag 20 april: 
Inspelade föreläsningar. Självstudier, uppgift.
Onsdag 21 april: 
Självstudier, uppgift. Dokumentation av uppgift, ladda upp resultat senast 18.00.
Torsdag 22 april:
16.00-16.40 Online workshop.
Fredag 23 april: 
Ta del av gruppens filmer/texter online. Kurs-feedback.

Kursledare

Lina Lindell och Stephanie Verstift.
Lina är projektledare för EU-projekt inom wellbeing-turism och fil dr i Miljövetenskap, Ekonomihögskolan, Linneuniversitetet.
Stephanie har en bakgrund i Nederländerna som konsult inom strategisk utveckling för företag och som lärare inom Service Design på Willem de Kooning Design Academy i Rotterdam. Sedan fyra år tillbaka arbetar hon med hållbarhetsfrågor på Mundekulla Retreatcenter.