En man jobbar kreativt

Verksamhetsutveckling i konst- och kultursektorn

Dagens snabbt föränderliga omvärld kräver nya arbetssätt i konst- och kultursektorn för att möta samtidens utmaningar och tillvarata möjligheter.

Den här modulen bygger på deltagarnas erfarenheter och ger nya perspektiv och verktyg. Målet är att skapa framtida kulturella, ekonomiska och sociala värden.

Vi fokuserar på de särskilda utmaningar och möjligheter som finns när man kombinerar kulturutövande med behov av affärsmässighet. Upplägget passar dig som är jobbar med kulturutveckling inom kommun och region liksom inom allt från museer, konsthallar och gallerier till scenkonstbolag, fria teatrar och musikgrupper. 

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

12 april. Studierna motsvarar ca 20 timmar under en vecka.

Anmälan

Du anmäler dig via länken som finns på huvudsidan "Kompetensutveckling för besöksnäringen".

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du kunna:

  • beskriva samtida utmaningar för konst- och kultursektorn,
  • förstå och använda affärsmodellen som verktyg i kulturella verksamheter,
  • reflektera över värdeskapande som perspektiv i verksamhetsutveckling inom konst- och kultursektorn.

Innehåll

Med utgångspunkt i nulägesanalyser av konst- och kultursektorn, diskuterar modulen hur vi systematiskt kan tänka kring verksamhetsutveckling och hur vi kan drar lärdomar från andras erfarenheter och exempel på utvecklingsarbete. Genom tillämpning av beprövade modeller får deltagarna själva formulera en idé för förändring.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Via webbplattformen får du allt material och håller kontakt med lärarna och deltar i undervisningen. 
Du behöver tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Kom igång med Zoom
Kom igång med kursen

Logga in till kurssidan här

Schema

Måndag
09.30-12.00 – Zoomföreläsning och introduktion.
Onsdag
09.30-12.00 – Zoomföreläsning och handledning.
Fredag
09.30-12.00 – Seminarium.

Utöver schemalagd tid avsätter deltagaren tid för självstudier.

Kursledare

Marina Jogmark och Katarina Ellborg, lärare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Marina arbetar med forskning och undervisning som behandlar frågor om entreprenörskap och social förändring. Katarina är lärare och forskare med särskild inriktning på entreprenörskapsutbildning.

Medverkar gör också David Calås, lärare och doktorand i företagsekonomi med fokus på kulturentreprenörskap. Hans avhandling undersöker privata konsthallar i Sverige.