Student sitter med sin mobil

Sociala medier som kommunikations- och marknadskanal för företag och organisationer

Sociala medier erbjuder många möjligheter för företag och organisationer att kommunicera med sina intressenter samt marknadsföra sina tjänster eller produkter.

I den här modulen lär du dig grundläggande arbetssätt och metoder för publicering i dessa kanaler. Du lär dig även grundläggande tekniker och verktyg för detta ändamål.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

19 april. Studierna motsvarar ca 20 timmar under en vecka. 

Anmälan

Anmälan stängd. Besked om plats till dig som sökt lämnas så fort vi kan.

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du kunna:

 • redogöra för sociala mediers övergripande möjligheter och begränsningar som kommunikationskanal för företag eller organisationer,
 • redogöra för grundläggande principer kring författande av säljbudskap för publicering på sociala medier,
 • använda metoder och verktyg för att skapa visuellt innehåll för publicering i sociala medier,
 • anpassa en webbsida till att fungera som landningssida för aktiviteter i sociala medier,
 • redogöra för olika typer av annonseringsmöjligheter i sociala medier.

Innehåll

Kursen introducerar följande aspekter:

 • Sociala medier som verktyg för kommunikation och marknadsföring.
 • Textproduktion för sociala medier.
 • Metoder och verktyg för produktion av visuellt innehåll.
 • Anpassning av den egna webbplatsen i syfte att skapa synergieffekter med aktiviteter på sociala medier.
 • Annonsering via sociala medier och Google.
 • Etiska och juridiska aspekter.

Under kursen avhandlas främst Facebook och Instagram, men även Twitter och andra sociala plattformar kommer att beröras.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därmed inte närvara fysiskt vid några aktiviteter. Webbplattformen ger dig tillgång till material och uppgifter, och det är även där du håller kontakt med lärare och övriga deltagare. Undervisningen bygger på videoföreläsningar som genomförs via Zoom, förproducerat studiematerial och handledning. Modulen förutsätter att du har tillgång till ett Facebookkonto samt en internetuppkopplad dator/tablet/smartphone med inbyggd videokamera och mikrofon.
Modulen kommer att ha en egen Facebookgrupp och du kommer att få tillgång till en enklare webbsida baserad på Wordpress under kurstiden.

Kom igång med Zoom
Kom igång med kursen

Logga in till kurssidan här.

Schema

Schemat är baserat på en genomsnittlig arbetsmängd motsvarande fyra timmar per dag. 
Dagligen återkommande moment:

09.00 - 11.00 föreläsning via Zoom (den som ej kan närvara kan se inspelning i efterhand).
11.00 - 12.00 möjlighet till handledning.
15.00 - 17.00 möjlighet till handledning.

Varje dag inkluderar även en individuellt genomförd producerande/reflekterande uppgift.

Kursledare

Nicklas Lundgren och Mats Wahlberg.
Nicklas arbetade tidigare som journalist och drev även en traditionell reklambyrå. Han driver idag en webb- och kommunikationsbyrå, samt ett par webbutiker. Dessutom är han kursledare på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Mats fd byråchef och har arbetat med onlinemarknadsföring. Han är intresserad av användbarhetsfrågor och är licensierad UX-analytiker/designer. Numera undervisar han på Linnéuniversitetet och arbetar han på sin doktorsavhandling om transmedialt berättande och ux-orienterad medieproduktion.