En hand med en mobiltelefon och dator

Mobilen som produktionsverktyg för fotografi och video

Dagens smarta mobiltelefoner erbjuder många möjligheter till produktion av medieinnehåll på ett kostnadseffektivt och lätthanterligt sätt.

I den här modulen lär du dig grundläggande arbetssätt och metoder för att producera foto och video med hjälp av en sådan mobiltelefon och därtill hörande appar. Du lär dig även grundläggande berättarteknik och ljussättning.

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

26 april. Studierna motsvarar ca 20 timmar under en vecka.
OBS! Den här modulen har extra hårt söktryck och en lång väntelista.


Anmälan

Du anmäler dig via länken som finns på huvudsidan "Kompetensutveckling för besöksnäringen". OBS! Den här modulen har extra hårt söktryck och en lång väntelista.

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du kunna:

 • redogöra för den smarta mobiltelefonens styrkor som begränsningar som medieproduktionsverktyg,
 • genomföra grundläggande produktionsplanering och förarbete,
 • producera medieinnehåll – foto och video/audio - med mobiltelefonen som produktionsverktyg,
 • genomföra grundläggande efterbearbetning/postproduktion med mobiltelefonen som produktionsverktyg.

Innehåll

Kursen introducerar följande aspekter:

 • Den smarta mobiltelefonen som medieproduktionsverktyg,
 • Appar och kringutrustning,
 • Grundläggande bildkomposition och bildberättande,
 • Grundläggande produktionsplanering och storyboard,
 • Grundläggande ljussättning och ljussättningsprinciper,
 • Grundläggande ljud- och videoinspelning,
 • Grundläggande videoredigering och annan postproduktion,
 • Publicering av foto och video på onlineplattformar.

Under kursen kommer bland annat plattformarna Instagram och Youtube att avhandlas.

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därmed inte närvara fysiskt vid några aktiviteter. Webbplattformen ger dig tillgång till material och uppgifter, och det är även där du håller kontakt med lärare och övriga deltagare. Undervisningen bygger på videoföreläsningar som genomförs via Zoom, förproducerat studiematerial och handledning.
Modulen förutsätter att du har tillgång till en internetuppkopplad dator/tablet/smartphone med inbyggd videokamera och mikrofon. Dessutom behöver du ha tillgång till en smart mobiltelefon med möjlighet till produktion av foto och video. Denna telefon behöver dessutom kunna lagra det material du producerar samt vara internetansluten.

Kom igång med Zoom
Kom igång med kursen

Logga in till kurssidan här.

Schema

Schemat är baserat på en genomsnittlig arbetsmängd motsvarande fyra timmar per dag.

Dagligen återkommande moment
09.00 - 11.00 föreläsning via Zoom (den som ej kan närvara kan se inspelning i efterhand).
11.00 - 12.00 möjlighet till handledning.
15.00 - 17.00 möjlighet till handledning.

Varje dag inkluderar även en individuellt genomförd producerande/reflekterande uppgift.

Kursledare

Niklas Lundgren och Mats Wahlberg.
Nicklas arbetade tidigare som journalist och drev även en traditionell reklambyrå. Han driver idag en webb- och kommunikationsbyrå, samt ett par webbutiker. Dessutom är han kursledare på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Mats fd byråchef och har arbetat med onlinemarknadsföring. Han är intresserad av användbarhetsfrågor och är licensierad UX-analytiker/designer. Numera undervisar han på Linnéuniversitetet och arbetar han på sin doktorsavhandling om transmedialt berättande och ux-orienterad medieproduktion.