Student på campus tittar i sin mobil

Upplevelsebaserad marknadsföring inom besöksnäringen

I denna modul kommer de centrala delarna i upplevelsebaserad marknadsföring att diskuteras och exemplifieras. Du har möjlighet att själv använda modellerna på din egen verksamhet.

I modern marknadsföring arbetar man idag med utgångspunkt i kundupplevelser. Den gamla 4P-modellen har fått ge vika för en mer aktuell 7E-modell där upplevelser står i fokus.
Som företag gäller det då att förstå hur kunder interagerar med företaget under sin konsumtionsprocess, vilket givit upphov till begreppen ”Kundresa” och "Touchpoints”. 

Detta är en fristående modul i ett utbildningspaket för besöksnäringen. Paketet består av olika moduler och du kan läsa en eller flera. Deltagandet är utan kostnad för den enskilde tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.

Start

19 april respektive 26 april. OBS! Den här modulen har extra hårt söktryck och en lång väntelista. Platserna till respektive kursstart fördelas enligt kölista.
Studierna motsvarar ca 20 timmar under en vecka.

Anmälan

Du anmäler dig via länken som finns på huvudsidan "Kompetensutveckling för besöksnäringen".
OBS! Den här modulen har extra hårt söktryck och en lång väntelista.

Mål för denna modul

Efter avslutad modul ska du kunna:

  • beskriva förändringstrender i konsumentbeteende i upplevelseindustrin,
  • känna till grundbegrepp och grundantaganden i Upplevelsebaserad marknadsföring,
  • beskriva och reflektera över den upplevelsebaserade marknadsmixen (7E),
  • känna till principer för upplevelsedesign.

Innehåll

Kursen syftar till att designa relevanta, emotionella och lönsamma kundupplevelser i en fygital (fysisk och digital) kontext med hjälp av en upplevelsebaserad marknadsmix (7E – Experience, Exchange, Extension; Emphasis, Empathy, Emotional touchpoints, Emic/Etic process).

Genomförande

Modulen genomförs helt på distans på Linnéuniversitets webbaserade plattform och programmet Zoom. Du behöver därför inte resa någonstans. Via webbplattformen får du allt material och håller kontakt med lärarna och deltar i undervisningen. 
Du behöver tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Kursen genomförs med webbföreläsningar och reflektionsdiskussioner. Under webbföreläsningarna introduceras centrala begrepp inom upplevelsebaserad marknadsföring som sedan diskuteras under nästa möte utifrån deltagarnas egen erfarenhet/verksamhet.

Kom igång med Zoom
Kom igång med kursen

Logga in till kurssidan här.

Schema

Måndag 19 april:
15.00-17.00, Introduktionsföreläsning – Tema: Fyra förändringstrender i konsumentbeteendet.
Tisdag 20 april:
15.00-17.00, Reflektionsdiskussion + Webbföreläsning – Grundantaganden i upplevelsebaserad marknadsföring I.
Onsdag 21 april:
15.00-17.00 Reflektionsdiskussion + Webbföreläsning - Grundantaganden i upplevelsebaserad marknadsföring II.
Torsdag 22 april: 
15.00-17.00 Reflektionsdiskussion + Webbföreläsning – Upplevelsebaserad Marknadsmix (7E)
Fredag 23 april: 
15.00-17.00 Reflektionsdiskussion + Webbföreläsning – Upplevelsedesign

Kursledare

MaxMikael Wilde Björling, lärare på Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.
MaxMikael undervisar i Konsumentbeteende, Marknadskommunikation och Customer Experience Management samt bedriver forskning i hur man kan använda upplevelsebaserad marknadsföring hos Calvados-producenter i Normandie.