Workshop Centrum för ledarskap i Småland

Kompetensutveckling: Att leda småländska organisationer

Chefer i småländska organisationer hävdar ibland att det finns något som gör att de behöver ledas på ett särskilt sätt. Det kan då uppstå gap mellan behov och förmåga. Ligger det verkligen något i detta?

Mål, nyttan för dig och din organisation

Vetenskapligt är det mycket svårt att säga att det verkligen behövs ett särskilt, småländskt ledarskap. Dock finns det en hel del tankar och antaganden om ”det småländska” som faktiskt påverkar hur människor agerar och förhåller sig till ledarskap. Kursen syftar därför till att förmedla och diskutera dessa antaganden för att fördjupa ledares förståelse för den kontext de verkar i.

Kursen vill också bidra till att bygga nätverk för ledare i småländska organisationer som stärker utbyte och fortsatt utveckling. För att ytterligare stärka detta innehåller kursen information om viktiga resurser och processer i regionen som ledare kan använda för att utveckla sina organisationer.

Innehåll

Meddelas senare.

Målgrupp

Chef/ledare med personalansvar.

Praktisk information

Kursstart under 2019, ej bestämd.

Antal: 6-8 deltagare.

Plats: Meddelas senare.

Omfattning: Meddelas senare.

Framtagen av och ges genom Centrum för ledarskap i Småland, Välkommen att kontakta Kerstin Årmann med vilka önskemål och behov som finns i din organisation.