Workshop Centrum för ledarskap i Småland

Kompetensutveckling: Att leda småländska organisationer

Chefer i småländska organisationer hävdar ibland att det finns något som gör att de behöver ledas på ett särskilt sätt. Det kan då uppstå gap mellan behov och förmåga. Ligger det verkligen något i detta?

Mål, nyttan för dig och din organisation

Det här är en kurs som ökar dina möjligheter att vara en framgångsrik ledare i Småland.

Kan ett landskaps resurser, geografi, historia och tradition ha betydelse för modernt ledarskap? Sant är att ordet Småland och begreppet ”det småländska” väcker känslor och förväntningar, både positiva och negativa. Som ledare behöver du förhålla dig till föreställningar om ledarskap som medvetet eller omedvetet präglar organisationer och medarbetare.

Vetenskapligt är det mycket svårt att säga att det verkligen behövs ett särskilt, småländskt ledarskap. Tankar och antaganden om ”det småländska” kan dock påverkar hur människor agerar och förhåller sig till ledarskap. Kursen syftar därför till att förmedla och diskutera dessa antaganden för att fördjupa ledares förståelse för den kontext de verkar i.

Genom att förstå bakgrund och sammanhang i kombination med förväntningar på regional utveckling kan du bättre utforma ditt eget ledarskap – och bättre utmana och förändra rådande föreställningar. 
Kursen ger dig konkret och relevant kunskap och insikt i aktuell forskning.

 

Innehåll

Kursen utgår från deltagarnas egen vardag och praktiska erfarenheter som kompletteras med inspel från forskning och beprövade teorier. Det viktigaste är den utvecklingsprocess som kursen vill bidra till i din egen organisation.
Upplägget kan anpassas efter önskemål och behov.

Grundläggande inslag:
•Föreställningar om Småland och det småländska.
•Småländskt ledarskap - vad säger forskning och erfarenhet?
•Reflektioner kring mitt eget ledarskap.
•Egen utvecklingsplan - så här går jag vidare.

Målgrupp

Chef/ledare med personalansvar. Upplägget är tänkt för ledare i samma organisation, t ex en ledningsgrupp.

Praktisk information

Kursen leds av Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi och ledarskapsforskare.

Antal: 6-10 deltagare.

Plats: Vi kommer till dig. Vill du hellre vara på neutral plats finns möjlighet att hyra lokaler på universitetet.

Omfattning: Två heldagar.

Framtagen av och ges genom Centrum för ledarskap i Småland, Välkommen att kontakta Kerstin Årmann med vilka önskemål och behov som finns i din organisation.