Workshop Centrum för ledarskap i Småland

Kompetensutveckling: Ledarutvecklingsgrupper

Förändring kräver uthållighet, kreativitet, delaktighet – och små steg. Hur gör man? 7 träffar för chefer, t ex i en ledningsgrupp, med nyckelfaktorer för praktisk handling.

Förvänta dig inte någon kurs, inga föreläsningar. En ledarutvecklingsgrupp handlar om strukturerade samtal där deltagarnas erfarenhet, kunskap och utmaningar är utgångspunkten och där universitetets forskare bidrar genom att utmana, tänja på gränser och öka kunskap som ger direkt nytta i din verksamhet.

Tre centrala frågor är:

  • Vad är innovationsförmåga?
  • Hur bygger jag en organisation som främjar innovation?
  • Hur kan jag som ledare öka innovationsförmågan hos medarbetare?

Mål, nyttan för dig och din organisation

Arbetet utgår från deltagarnas vardag och de behov och utmaningar som finns där och hur ni gemensamt och enskilt kan tar er an dem med nya perspektiv och konkreta verktyg. Målet är en långsiktigt hållbar och ökad konkurrenskraft i din verksamhet.

Innehåll

Det finns ett standardupplägg som varieras efter behoven i respektive grupp. Du tar med dig uppgifter hem mellan träffarna.

  • Introduktion. Vad menar vi med ledarskap för innovationsförmåga?
  • Vad kännetecknar en innovativ organisation?
  • Hur kan jag som ledare öka förmåga till innovation i min verksamhet?
  • Hur kan vi bygga en organisation som främjar innovation?
  • Presentation av utvecklingsprojekt. Fortsatt arbete.

Målgrupp

Ledare och chefer. Upplägget är tänkt för ledare i samma organisation, t ex en ledningsgrupp.

Praktisk information

En rutinerad processledare leder samtalen tillsammans med en ledarskapsforskare.

Antal: 6-8 deltagare.

Plats: Vi kommer till dig. Vill du hellre vara på neutral plats finns möjlighet att hyra lokaler på universitetet.

Kursen är framtagen av och ges genom Centrum för ledarskap i Småland, Välkommen att kontakta Kerstin Årmann med vilka önskemål och behov som finns i din organisation.

Fungerar det då?

Citatet nedan är hämtat från en pågående utvärdering av konceptet som görs av Sara Modig AB, efter intervjuer och enkäter med deltagare i våra Ledarutvecklingsgrupper (LUG):

”Svaren visar tydligt på resultatet att frågan om ledarskap för innovation getts ökad tyngd och betydelse i deltagarnas organisationer som följd av deltagandet i LUG. Vi ser tecken på att deltagarna fått en ökad mognad i förståelse för och förhållningssätt till innovation och ledarskap genom LUG.

De flesta respondenter berättar om konkreta resultat av sitt deltagande i form av organisationsförbättringar och inkrementella förändringar kring kultur, kompentens och sätt att kommunicera. I ett par fall konstateras till och med mätbara effekter av deltagandet, som effektiviseringsvinster, helt nya erbjudanden och ny samverkan.

Sammantaget konstaterar vi att LUG är en relevant verksamhet som har skapat positiva effekter i grupplärandet kring att leda för innovation och som har god potential att skapa positiva strukturella effekter på förmågan till innovation i regionen.”