Kompetensutveckling: Familjesamtal

Att möta familjer där barn och unga lider av psykisk ohälsa är utmanande och kan underlättas av att rådgivaren har vissa färdigheter. För dig som vill utveckla din kunskap och förmåga kring mötet erbjuder vi den här utbildningen.

Mål

Efter utbildningen kommer deltagarna kunna:        

  • Beskriva familjers och anhörigas upplevelser och erfarenheter av att ha en familjemedlem som drabbats av psykisk ohälsa samt hur konsekvenser som samsjuklighet med missbruk kan utvecklas.
  • Tillämpa ett professionellt bemötande vid familjesamtal.
  • Leda ett familjesamtal, med tekniker som att stärka subsystem, omformulera familjens perspektiv till mer hälsobringande med fokus på möjligheter samt att inge hopp om förändring och förbättring.

Innehåll

  • Familjers erfarenheter av psykisk ohälsa hos unga
  • Anhörigas behov av information, stöd, behandling, avlastning
  • Systemiskt perspektiv och metodologi
  • Familjesamtal

Genomförande

Kursen består av föreläsningar varvade med övning i familjesamtal i mindre grupper. Utbildningsdagarna ger ett tillfälle att träna familjesamtal utifrån familjers och anhörigas behov och önskemål av information, råd, stöd, behandling eller avlastning.

Om utbildarna

Ylva Benderix, leg. psykoterapeut med inriktning familjeterapi med lång erfarenhet av kliniskt arbete med familjer och lektor med erfarenheter av undervisning på institutionen för psykologi.

Praktisk information

Längd:

2 heldagar

Typ: 

Uppdragsutbildning

Pris: 

Kontakta oss för offert.

Plats: 

På plats hos er eller hos oss vid Linnéuniversitetet.

Målgrupp:

Till personal som möter barn och unga med psyksik ohälsa och deras familjer.