Hand som skriver

Kompetensutveckling: Ekonomiskt bistånd

Genom institutionen för socialt arbete erbjuds nu en fördjupningskurs inom ekonomiskt bistånd som riktar sig mot yrkesverksamma. Innehållet i kursen är anpassat för att vara relevant för dig som har arbetat minst ett år och vill ha påfyllning på din kompetens. Utbildningen är framtagen i samarbete och finansiering av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge olika perspektiv på komplexiteten i det sociala arbetet med ekonomiskt bistånd.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra delmoment med följande moment;

  1. Det omgivande samhället
  2. Möjligheter till delaktighet
  3. Professionellt socialt arbete med försörjningsstöd
  4. Effekter och metoder

Genomförande

Utbildning är helt webbaserad med 26 inspelade föreläsningar med många av Sveriges främsta experter på sitt respektive område och aktuell forskningslitteratur. I kursen ingår exempelvis forskning om handläggning av försörjningsstöd, delaktighet och bemötande utifrån ett professionellt perspektiv samt organiseringens betydelse. Eftersom kursen är helt webbaserad har du som student möjlighet att påverka din studietakt så den passar dig och din arbetsplats.

Mer information om kursen hittar du i studieguiden. 

Praktisk information

Längd:

Anpassad studietakt, webbaserad.

Typ: 

Uppdragsutbildning

Pris: 

4500kr/deltagare

Anmälan

Anmäl dig genom att höra av dig till Henrik Örnlind, kursansvarig. Observera att det är din arbetsgivare som blir beställare av kursen.

Plats: 

Distans

Målgrupp/Behörighet:

Yrkesverksamma inom ekonomiskt bistånd med minst ett års arbetslivserfarenhet.

Bra länkar

Institutionen för socialt arbete
SKL Utvecklingsprojektet