En manlig lärare står vid två elever i ett klassrum med flera elever i förgrunden och bakgrunden. Eleverna har datorer som de jobbar på.

Kompetensutveckling inom förskola och skola

Är du lärare, förskollärare eller arbetar inom skolan i en annan roll och vill utveckla dina kunskaper? Sök en kompetensutvecklande eller behörighetsgivande utbildning. Vidareutbilda dig inom områden som till exempel specialpedagogik, mångfald, pedagogiskt ledarskap eller fysik, teknik och matematik. Kanske behöver du förnya dina kunskaper i historia, språk eller musik.

Kurser

Program