En manlig lärare står vid två elever i ett klassrum med flera elever i förgrunden och bakgrunden. Eleverna har datorer som de jobbar på.

Kompetensutvecklande kurser för skolpersonal

Är du lärare, förskollärare eller arbetar inom skolan i en annan roll och vill utveckla dina kunskaper? Sök en av våra kompetensutvecklande kurser. Vidareutbilda dig inom områden som specialpedagogik, mångfald, pedagogiskt ledarskap eller fysik, teknik och matematik.