Responsive header image

Kompetensutveckling: Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen

Linnéuniversitetet erbjuder i samverkan med Skolverket kursen Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen med start i oktober 2018.

Utbildningen vänder sig till pedagogisk personal i förskoleklass, som saknar behörighetsgivande examen. Den är i mån av plats också öppen för personal med förskollärarexamen. Lärare med lärarexamen är inte målgrupp för utbildningen.

Undervisningen är praxisnära, där forskning kopplas till förskoleklassens verksamheter. Flera uppgifter och examinationer genomförs som utvecklingsarbeten i den egna verksamheten. Syftet är att höja den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen. Syftet är även att stärka kompetensen att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer. Det yttersta syftet med hela satsningen är att åstadkomma högre måluppfyllelse hos eleverna.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng och genomförs på kvartsfart, där enstaka träffar på campus i Växjö kombineras med utvecklingsarbete i den egna kommunen inom Linnéuniversitetets partnerområde i Småland/Blekinge och närliggande regioner. Enstaka träffar förläggs också till den egna regionen/kommunen inom kursen. Den löper över ett år och inleds med en campusförlagd träff följt av två moduler, en med inriktning språk och kommunikation och en med inriktning matematiska uttrycksformer. Kursens träffar i Växjö äger rum tisdagen den 2 oktober 2018 och tisdagen den 2 april 2019. De verksamhetsförlagda träffarna äger rum i november-december 2018, och i februari, augusti, resp. september 2019. Modulerna är enligt följande:

 

Anmälan

Anmälan till utbildningen görs senast den 28 september genom att huvudman beställer utbildningen av lärosätet. Berörd huvudman anger deltagare från verksamheten, inklusive namn och personnummer, i formuläret nedan. Ange där också om anmälan gäller personal utan behörighetsgivande examen respektive med förskollärarexamen.

Varmt välkomna med frågor och anmälan!

OBS: Anmälan är stängd!