Behörighetsförlängning, maskin

Välkommen till vår behörighetsförlängande kurs för maskinbefäl.

Kursen består av två delar av vilka en är avsedd att genomföras som självstudier.

 • Behörighetsförlängande kurs för maskinbefäl
 • Updating Course, Engine Officers Certificate

 

Innehåll

Del A1: Författning, miljö- och sjöfartsskydd 16 timmar

 • Relevanta internationella- och svenska bestämmelser med avseende på fartygs säkerhet, personlig säkerhet samt maritimt miljöskydd innefattande men inte begränsat till MARPOL, SOLAS, STCW, MLC, ISM mm.
 • Sjöfartsskydd – ISPS

Del A2: Vakthållning ERM 16 timmar

 • Vakthållningsrutiner och föreskrifter
 • ERM (Engine Resource Management)

Del A3: Driftteknik 6 timmar

 • Praktiska tillämpningsövningar i simulator innefattande:
 • ERM
 • Vakthållningsrutiner (jour)

Del A4: Fartygsteknik 12 timmar

 • Fartygs stabilitet, inklusive grundläggande om läckstabilitet
 • Fartygs motstånd
 • Underhållssystem

Del C1: Driftteknik 32 timmar

 • Teori med tillhörande simulatorövningar, inklusive uppstart och kontinuerlig drift
 • Felsökning och avställning av huvudmaskineri

Del C2: Maskin-, regler- och elteknik 16 timmar

 • Ny relevant teknik
 • Alternativa bränslen
 • Schemaläsning, felsökning svag- och starkström

Praktisk information

Längd:
5+5 dagar, måndag-fredag

Pris: 29.000:- ex moms

För dig som betalar kursen privat finns möjlighet att söka stipendie för kurskostnaden hos Stiftelsen Sveriges Sjömanshus under 2019. Ansökan om sådant stipendie gör Du efter avslutad kurs genom att skicka in kvitto på inbetald kursavgift samt ett kursintyg som utfärdas av Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan.

STCW-referens: 
STCW Convention, Regulation I/11 Section A-I/11

Anmälan:
Anmälan gör du via formuläret längre ner på denna sidan. När din anmälan registrerats hos oss får du en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgivit.

Plats: Kalmar

Antagningskrav:
Av Transportstyrelsen utfärdat behörighetsbevis som maskinbefäl klass VII eller högre. Kursen är avsedd för maskinbefäl vars behörighet måste förnyas och som inte har tillräcklig tjänstgöring till sjöss under de senaste fem åren. 

Avanmäla plats: 
Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 
Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.