FIRE/SAFETY PLAN

Avancerad brand, refresherkurs

STCW Manila innebär att Advanced Fire Fighting-certifikatet fått en begränsad giltighet på 5 år. För förnyelse av detta certifikat har en ny föreskrift/utbildning skapats som är en kortare repetition av grundutbildningen Advanced Fire Fighting.

Innehåll

 • Brandbekämpning till sjöss och i hamn
 • Organisation, taktik och befälsföring
 • Erfarenheter från bränder till sjöss
 • Information om bränder på land och i luften
 • Människans tillförlitlighet i nödsituationer
 • Taktikspel. Insatser vid olika typbränder i maskin- och lastrum samt övriga lokaliteter ombord
 • Farligt gods
 • Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
 • Bestämmelser
 • Omhändertagande av skadade

Praktik insats- och ledningsövningar:

 • Släckning av fibrösa bränder, olje-, hetolje-, bensin-, gas- och kemikaliebränder
 • Taktisk och teknisk ledning av släckstyrka vid insatsövningar
 • Repetition av handhavande av andningsskydd
 • Rök- och kemdykning vid insats
 • Människans tillförlitlighet i nödsituationer
 • Taktikspel. Insatser vid olika typbränder i maskin- och lastrum samt övriga lokaliteter ombord

Praktisk information

Längd: 2 dagar.

Kurstillfällen: Vecka 35 2020, måndag-tisdag
                       Vecka 50 2020, måndag-tisdag

Pris: 4.700:- ex moms.

Kurslitteratur, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.

STCW-referens: VI/3 TSFS 2013:47, bilaga 15.

Anmälan: Anmälan gör du via formuläret längre ner på denna sidan.

Plats: Kalmar.

Antagningskrav:

Certifikat för avancerad brandbekämpning. Fortbildningskurs i Avancerad brandbekämpning kan genomgås om:

 • Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Avancerad brandbekämpning, eller
 • Sjömannen har en behörighet som fartygsbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II eller Sjökapten. Detsamma gäller för behörigheterna maskinbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II och Sjöingenjör.

Utöver detta ska sjömannen ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring under de senaste fem åren på handelsfartyg eller fiskefartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i lägst närfart.

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.