Simulator

Behörighetsförlängning, däck

Kursen är avsedd för fartygsbefäl vars behörighet är äldre än fem år men yngre än tio år och som under den senaste femårsperioden varit till sjöss mindre än tolv månader. Kursen ges enligt gällande bestämmelser för STCW Convention Manila Regulation I/11, Section A-I/11.

Innehåll

Författning, miljö- och sjöfartsskydd

 • Relevanta internationella- och svenska bestämmelser med avseende på fartygs säkerhet, personlig säkerhet samt maritimt miljöskydd innefattande men inte begränsat till MARPOL, SOLAS, STCW, MLC, ISM mm.
 • Sjöfartsskydd – ISPS

Vakthållning BRM

 • Vakthållningsrutiner och föreskrifter
 • BRM (Bridge Resource Management)

Bryggtjänst/ driftteknik

 • Praktiska tillämpningsövningar i simulator innefattande: o BRM
 • Vakthållningsrutiner (jour)

Fartygsteknik

 • Fartygsstabilitet, inklusive grundläggande om läckstabilitet
 • Fartygs motstånd
 • Underhållssystem

Bryggtjänst

 • Radarteori, ARPA-teori, noggrannhet, fel och brister
 • Sjötrafikföreskrifter – styrnings och seglingsregler
 • VTS
 • Gir med konstant radie

Lastteknik

 • Ny relevant teknik
 • Datorstödda lastövervakningssystem
 • Lastsäkringsproblematik inklusive manualer

Praktisk information

Längd:
5+5 dagar, måndag-fredag

Kurstillfällen Denna kursen ingår inte i vårt kursutbud under 2023.

Pris: 

Kurslitteratur, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.

STCW-referens: 
STCW Convention Manila  Regulation I/11, Section A-I/11

Anmälan:
Anmälan gör du via formuläret längre ner på denna sidan. När din anmälan registrerats hos oss får du en bokningsbekräftelse till den mailadress du uppgivit.

Plats: Kalmar.

Antagningskrav:

Kursen är avsedd för fartygsbefäl vars behörighet är äldre än fem år men yngre än tio år och som under den senaste femårsperioden varit till sjöss mindre än tolv månader. Av Transportstyrelsen utfärdat behörighetsbevis som fartygsbefäl klass V eller högre.

Avanmäla plats: 

Eventuell avbokning av plats ska göras på fortbildning.sjo@lnu.se senast 3 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Utbildningscertifikat: 

 • Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic safety)
 • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
 • Avancerad brand  
 • Grundläggande sjukvård

Ett giltigt svenskt läkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW Manila

För erhållande av rättigheter på ECDIS godkända fartyg krävs intyg om godkänd ECDIS utbildning. Den som inte genomgått en godkänd ECDIS utbildning kommer att få en begränsning i sitt behörighetsbevis som lyder; ”Från 2017-01-01 är behörighetsbeviset inte giltigt för tjänstgöring på fartyg utrustade med ECDIS”

Med kursintyg för grundläggande säkerhet, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar samt avancerad brand menas intyg över fortbildningskurs alternativt grundkurs som uppfyller kraven enligt STCW – Manila. När det gäller grundläggande sjukvård har inga ändringar gjorts i utbildningen och därför är intyg enligt tidigare gällande regler fortfarande giltiga. Med giltigt certifikat menas ett certifikat utfärdat enligt STCW – Manila.

Godkänt resultat rapporteras direkt till Transportstyrelsen och blir synligt i sjömansregistret. Certifikatet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett certifikat, specialbehörighet eller behörighet till dig måste du ansöka inom 1 år från det datum som står angivet på ditt kursbevis.